خيرين استان در هر سال هزار ميليارد تومان به مدرسه سازي اختصاص مي دهند

خيرين استان در هر سال هزار ميليارد تومان به مدرسه سازي اختصاص مي دهند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  خراسان رضوی، سید جواد حسینی در نشست ویژه هم اندیشی مدیران کل دستگاه های تعلیم و تربیت قطب های چهار و پنج کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد اظهار كرد: تمامی برنامه ها و اولویت های اجرایی آموزش و پرورش ‌کشور اگر به صورت درست و دقیق پیاده شوند می توانند نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان ‌رضوی با بیان اینکه اعتبارات سایر در آموزش و پرورش 73 درصد کاهش داشته است اظهار کرد: این در حالی که مجموع اعتبارات در آموزش و پرورش 23 درصد افزایش داشته است و این اعداد نشان دهنده این است که پرداختن به اقتصاد مقاومتی در این نهاد ضرورتی انکارناپذیر است.

وی برای تامین اعتبارات در نظام تربیتی سه راهکار منابع آموزش و پرورش، توسعه مشارکت ها و توسعه از درون را معرفی کرد و گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه توجه ضعیفی به آموزش و پرورش شده است و در رابطه با این برنامه باید سقف اعتبارات از بودجه ملی به 20 درصد و سهم آموزش و پرورش از GDP کشور را هم افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: اگر فرصت برنامه ششم را از دست بدهیم آموزه های سند تحول بنیادین در غالب نوشته ها باقی می مانند و اجرایی نخواهند شد.

حسینی دومین راهکار را توسعه مشارکت ها عنوان كرد و افزود: در این زمینه استان خراسان رضوی منشوری با عنوان منشور مشارکت در آموزش و پرورش با هشت رکن مشارکتی تدوین کرده که به واسطه آن 218 راهکار مشارکتی استخراج شده است.

وی با اشاره به این که بخشی از این راهکارها مربوط به اقتصاد مقاومتی می شود بیان کرد: یکی از اهداف این منشور مردمی کردن اقتصاد در آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از کمک بیش از 100 میلیارد تومانی سالیانه خیرین مدرسه ساز در استان خبر داد و افزود: هزینه ساخت هر مدرسه حداقل دو میلیارد تومان است و این در حالی است که یک مدرسه با 30 میلیون تومان ارتقاء کیفیت می یابد و برای کیفیت بخشی به مدارس انجمن خیرین مدرسه یار را در استان تشکیل دادیم؛ چرا که به مدرسه یاری بیش از مدرسه سازی نیاز داشتیم.

حسینی ادامه داد: از طرفی کار خیر یک فرهنگ اقتصادی است و با تشکیل انجمن دانش آموزان خیر مدرسه یار هدف والای فرهنگ کار خیر و دوری از فرد گرایی را در بین دانش آموزان استان گسترش دادیم.

وی با بیان این که پیشنهاد من به دستگاه تعلیم و تربیت تدوین نظام نامه مشارکت دستگاه ها و آموزش و پرورش است در خصوص توضیح چگونگی این نظام نامه اعلام کرد: تمام دستگاه ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند و طبق این نظام نامه هیچ گونه رشدی از دستگاه ها پذیرفته نمی شود مگر پیوست آموزش و پرورشی داشته باشد.

وی با بیان این که این امر به گسترش عدالت آموزشی منجر می شود گفت: در راستای تامین منابع از طریق “توسعه از درون و آزاد سازی ظرفیت ها” 120 ظرفیت در آموزش و پرورش و راهکارهای تحقق قانونی آنان شناسایی شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: برای محقق شدن این سه مقوله نیاز به ساختار داریم که در استان کارگروه اقتصادی،کارگروه رفاه و معیشت فرهنگیان، دبیرخانه ستاد دائمی بزرگداشت مقام معلم و ایجاد نمایندگی صندوق فرهنگیان تشکیل داده شده است و پیشنهاد می کنم برای سامان دهی به راهکارهای اقتصاد مقاومتی معاونت اقتصادی در وزارت خانه ایجاد شود.

خيرين استان در هر سال هزار ميليارد تومان به مدرسه سازي اختصاص مي دهند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  خراسان رضوی، سید جواد حسینی در نشست ویژه هم اندیشی مدیران کل دستگاه های تعلیم و تربیت قطب های چهار و پنج کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد اظهار كرد: تمامی برنامه ها و اولویت های اجرایی آموزش و پرورش ‌کشور اگر به صورت درست و دقیق پیاده شوند می توانند نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان ‌رضوی با بیان اینکه اعتبارات سایر در آموزش و پرورش 73 درصد کاهش داشته است اظهار کرد: این در حالی که مجموع اعتبارات در آموزش و پرورش 23 درصد افزایش داشته است و این اعداد نشان دهنده این است که پرداختن به اقتصاد مقاومتی در این نهاد ضرورتی انکارناپذیر است.

وی برای تامین اعتبارات در نظام تربیتی سه راهکار منابع آموزش و پرورش، توسعه مشارکت ها و توسعه از درون را معرفی کرد و گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه توجه ضعیفی به آموزش و پرورش شده است و در رابطه با این برنامه باید سقف اعتبارات از بودجه ملی به 20 درصد و سهم آموزش و پرورش از GDP کشور را هم افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: اگر فرصت برنامه ششم را از دست بدهیم آموزه های سند تحول بنیادین در غالب نوشته ها باقی می مانند و اجرایی نخواهند شد.

حسینی دومین راهکار را توسعه مشارکت ها عنوان كرد و افزود: در این زمینه استان خراسان رضوی منشوری با عنوان منشور مشارکت در آموزش و پرورش با هشت رکن مشارکتی تدوین کرده که به واسطه آن 218 راهکار مشارکتی استخراج شده است.

وی با اشاره به این که بخشی از این راهکارها مربوط به اقتصاد مقاومتی می شود بیان کرد: یکی از اهداف این منشور مردمی کردن اقتصاد در آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از کمک بیش از 100 میلیارد تومانی سالیانه خیرین مدرسه ساز در استان خبر داد و افزود: هزینه ساخت هر مدرسه حداقل دو میلیارد تومان است و این در حالی است که یک مدرسه با 30 میلیون تومان ارتقاء کیفیت می یابد و برای کیفیت بخشی به مدارس انجمن خیرین مدرسه یار را در استان تشکیل دادیم؛ چرا که به مدرسه یاری بیش از مدرسه سازی نیاز داشتیم.

حسینی ادامه داد: از طرفی کار خیر یک فرهنگ اقتصادی است و با تشکیل انجمن دانش آموزان خیر مدرسه یار هدف والای فرهنگ کار خیر و دوری از فرد گرایی را در بین دانش آموزان استان گسترش دادیم.

وی با بیان این که پیشنهاد من به دستگاه تعلیم و تربیت تدوین نظام نامه مشارکت دستگاه ها و آموزش و پرورش است در خصوص توضیح چگونگی این نظام نامه اعلام کرد: تمام دستگاه ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند و طبق این نظام نامه هیچ گونه رشدی از دستگاه ها پذیرفته نمی شود مگر پیوست آموزش و پرورشی داشته باشد.

وی با بیان این که این امر به گسترش عدالت آموزشی منجر می شود گفت: در راستای تامین منابع از طریق “توسعه از درون و آزاد سازی ظرفیت ها” 120 ظرفیت در آموزش و پرورش و راهکارهای تحقق قانونی آنان شناسایی شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: برای محقق شدن این سه مقوله نیاز به ساختار داریم که در استان کارگروه اقتصادی،کارگروه رفاه و معیشت فرهنگیان، دبیرخانه ستاد دائمی بزرگداشت مقام معلم و ایجاد نمایندگی صندوق فرهنگیان تشکیل داده شده است و پیشنهاد می کنم برای سامان دهی به راهکارهای اقتصاد مقاومتی معاونت اقتصادی در وزارت خانه ایجاد شود.

خيرين استان در هر سال هزار ميليارد تومان به مدرسه سازي اختصاص مي دهند

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author