خسارت 50 میلیون توماني سیل به 2 مدرسه روستاي چهار فرسخ در شهرستان نهبندان استان

خسارت 50 میلیون توماني سیل به 2 مدرسه روستاي چهار فرسخ در شهرستان نهبندان استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبي، عباس لامعي در بازدید از آموزشگاه های سیل زده روستای چهار فرسخ نهبندان اظهارکرد: سیل شامگاه چهاردهم فروردین ماه سال جاری، حصار و دیوار ه های مجاور مدارس را تخریب کرده و باعث مسدود شدن چهار حلقه چاه فاضلاب این آموزشگاه ها شده است.

وی، با بیان این که بیش از 60 دانش آموز دختر و پسر ابتدایی و متوسطه دوره اول در دو آموزشگاه ذوالقدر و شهید چمران چهار فرسخ در حال تحصیل می باشند، تصریح کرد: با همکاری و مساعدت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان این خسارات جبران می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي تأکید کرد: در هنگام احداث این آموزشگاه پیش بینی های لازم در خصوص حوادث غیر مترقبه صورت گرفته بود و چند حلقه چاه جایگزین در نظر گرفته شده بود، لذا کوچکترین خللی در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان این مدارس ایجاد نشده و این دو مدرسه نیز همچون سایر مدارس استان دایر است.

لامعی احداث یک کانال هدایت آب های روان در محوطه و اطراف این دو آموزشگاه را ضروری دانست و افزود: سخت کوشی، پشتکار و علاقه فراوان به تعلیم و تربیت از ویژگی های بارز دانش آموزان مرزنشین نهبندان به شمار می رود.

خسارت 50 میلیون توماني سیل به 2 مدرسه روستاي چهار فرسخ در شهرستان نهبندان استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبي، عباس لامعي در بازدید از آموزشگاه های سیل زده روستای چهار فرسخ نهبندان اظهارکرد: سیل شامگاه چهاردهم فروردین ماه سال جاری، حصار و دیوار ه های مجاور مدارس را تخریب کرده و باعث مسدود شدن چهار حلقه چاه فاضلاب این آموزشگاه ها شده است.

وی، با بیان این که بیش از 60 دانش آموز دختر و پسر ابتدایی و متوسطه دوره اول در دو آموزشگاه ذوالقدر و شهید چمران چهار فرسخ در حال تحصیل می باشند، تصریح کرد: با همکاری و مساعدت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان این خسارات جبران می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي تأکید کرد: در هنگام احداث این آموزشگاه پیش بینی های لازم در خصوص حوادث غیر مترقبه صورت گرفته بود و چند حلقه چاه جایگزین در نظر گرفته شده بود، لذا کوچکترین خللی در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان این مدارس ایجاد نشده و این دو مدرسه نیز همچون سایر مدارس استان دایر است.

لامعی احداث یک کانال هدایت آب های روان در محوطه و اطراف این دو آموزشگاه را ضروری دانست و افزود: سخت کوشی، پشتکار و علاقه فراوان به تعلیم و تربیت از ویژگی های بارز دانش آموزان مرزنشین نهبندان به شمار می رود.

خسارت 50 میلیون توماني سیل به 2 مدرسه روستاي چهار فرسخ در شهرستان نهبندان استان

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author