«خالد بحاح» نخست وزیر خودخوانده یمن برکنار شد

«خالد بحاح» نخست وزیر خودخوانده یمن برکنار شد
«عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن، «خالد بحاح» را از سمت نخست وزیری عزل و «احمد عبید بن دغر» را به جای او منصوب کرد.

«خالد بحاح» نخست وزیر خودخوانده یمن برکنار شد

«عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن، «خالد بحاح» را از سمت نخست وزیری عزل و «احمد عبید بن دغر» را به جای او منصوب کرد.
«خالد بحاح» نخست وزیر خودخوانده یمن برکنار شد

بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author