حمايت هاي خيرين در بخش آموزش و پرورش مثال زدني است

حمايت هاي خيرين در بخش آموزش و پرورش مثال زدني است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش ازظهر امروز اسحاق جهانگيري در هجدهمين جشنواره خيرين مدرسه كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: حضور در جمع ارزشمند خيرين مدرسه ساز، مدرسه يار و مدرسه دار فرصت مغتنمي را براي دولت ايجاد كرده است تا بتواند مراتب تقدير وتشكر دولت از شما نيك انديشان را اعلام كنند .

وي افزود: شما با اين كار انسان دوستانه تان با خدا معامله كرده ايد به دليل آنكه همه خانواده هاي ايراني از اقدامات شما در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و همچنين خدمات اجتماعي استفاده كرده اند .

جهانگيري آموزش و پرورش را بزرگترين نهاد دولتي كشورعنوان كرد وافزود: تصميمات آموزش و پرورش به نحوي كل جامعه را تحت تأثير خود قرار مي دهد و به همين دليل همه اركان كشور بايد درآموزش و پرورش مشاركت كنند وبخشي از بارسنگين اين نهاد دولتي را بر دوش بكشند.

معاون اول رئيس جمهور اجراي سند تحول بنيادين را يكي از برنامه آموزش وپرورش درسال جاري عنوان كرد وادامه داد: دولت نيز موظف است پيش نيازهاي اجراي سند را براي آموزش وپرورش مهيا كند واينكه وزير آموزش وپرورش اعلام مي كند 30 درصد فضاهاي آموزشي ايمن  نيست وظيفه دولت را سنگين تر مي كند.

وي خاطرنشان كرد: دولت هيچگاه  نيازهاي امروز آموزش وپرورش را فراموش نكرده است ولي  همواره نيازمند كمك خيرين  در بخش مدرسه داري، مدرسه سازي و مدرسه ياري و همچنين حمايت خيرين در بخش بهداشت و درمان و خدمات اجتماعي است

حمايت هاي خيرين در بخش آموزش و پرورش مثال زدني است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش ازظهر امروز اسحاق جهانگيري در هجدهمين جشنواره خيرين مدرسه كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: حضور در جمع ارزشمند خيرين مدرسه ساز، مدرسه يار و مدرسه دار فرصت مغتنمي را براي دولت ايجاد كرده است تا بتواند مراتب تقدير وتشكر دولت از شما نيك انديشان را اعلام كنند .

وي افزود: شما با اين كار انسان دوستانه تان با خدا معامله كرده ايد به دليل آنكه همه خانواده هاي ايراني از اقدامات شما در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و همچنين خدمات اجتماعي استفاده كرده اند .

جهانگيري آموزش و پرورش را بزرگترين نهاد دولتي كشورعنوان كرد وافزود: تصميمات آموزش و پرورش به نحوي كل جامعه را تحت تأثير خود قرار مي دهد و به همين دليل همه اركان كشور بايد درآموزش و پرورش مشاركت كنند وبخشي از بارسنگين اين نهاد دولتي را بر دوش بكشند.

معاون اول رئيس جمهور اجراي سند تحول بنيادين را يكي از برنامه آموزش وپرورش درسال جاري عنوان كرد وادامه داد: دولت نيز موظف است پيش نيازهاي اجراي سند را براي آموزش وپرورش مهيا كند واينكه وزير آموزش وپرورش اعلام مي كند 30 درصد فضاهاي آموزشي ايمن  نيست وظيفه دولت را سنگين تر مي كند.

وي خاطرنشان كرد: دولت هيچگاه  نيازهاي امروز آموزش وپرورش را فراموش نكرده است ولي  همواره نيازمند كمك خيرين  در بخش مدرسه داري، مدرسه سازي و مدرسه ياري و همچنين حمايت خيرين در بخش بهداشت و درمان و خدمات اجتماعي است

حمايت هاي خيرين در بخش آموزش و پرورش مثال زدني است

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author