حل مشکلات در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس است/ تورم در سال جاری تک رقمی می‌شود

حل مشکلات در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس است/ تورم در سال جاری تک رقمی می‌شود
رئیس‌جمهور حل و فصل مشکلات کشور را در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس دانست و تاکید کرد: انتظار مردم، همسو بودن دولت و مجلس برای رفع مشکلات و تحقق رونق پایدار اقتصادی است.

حل مشکلات در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس است/ تورم در سال جاری تک رقمی می‌شود

رئیس‌جمهور حل و فصل مشکلات کشور را در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس دانست و تاکید کرد: انتظار مردم، همسو بودن دولت و مجلس برای رفع مشکلات و تحقق رونق پایدار اقتصادی است.
حل مشکلات در گرو تدبیر مشترک دولت و مجلس است/ تورم در سال جاری تک رقمی می‌شود

بک لینک رنک 8

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author