حذف کامل کلاس های خشتی وگلی تا پایان دولت یازدهم

حذف کامل کلاس های خشتی وگلی تا پایان دولت یازدهم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش؛ پيش از ظهر امروز مرتضي رئيسی در نشستي كه با حضور وزيرآموزش و پرورش و مديران حوزه ستادي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس و در ساختمان اين سازمان برگزارشد ؛ ازحذف كامل كلاس هاي خشتي و گلي در كل كشور تا پايان دولت يازدهم خبر داد و اظهاركرد : 12 هزار كلاس درس در قالب 2 هزار و 500 پروژه و زير بناي 2 ميليون و 400 هزار مترمربع تا آخر دولت تدبيرو اميد احداث خواهد شد .

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس تصريح كرد : طي سه سال اخير 4 هزار و 817 پروژه عمراني با 27 هزار و 811 كلاس درس و زير بناي 3 ميليون و 871 هزار و 881 متر مربع احداث شده است و سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانش آموز از 4 و هشتادوشش درصد به 5 و هفت دهم درصد افزايش پيدا كرده است .

وي استانداردسازي مدارس را از ديگر كارهاي سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس دانست و افزود : اختصاص 20 درصد از 10 درصد عوارض گرفته شده ازگاز مصرفي براي استاندارد سازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها ، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها از دستاوردهاي خوب اين دولت است كه نتيجه قوانين مصوب در دولت تدبير واميد است .

رئيسي خاطرنشان كرد: با شروع به کار دولت تدبیر وامید سعی کردیم پروژه های نیمه تمام رابا کمک بخش خصوصی تکمیل کنیم ودراین راستا تعهدات خيرين مدرسه ساز از 651 ميليارد تومان در سال 92 به 785 ميليارد تومان در سال 95 افزايش يافته است .

وي از انعقادتفاهم نامه هایی با سایر نهادهای خارج ازآموزش وپرورش خبرداد که تا میزان قابل قبولی عملیاتی شده واز مهمترین تفاهمات می توان به قرارداد ساخت1000 باب مدرسه توسط بنياد بركت اشاره کردکه تاکنون 585 باب مدرسه را احداث و دراختيارآموزش و پرورش قرار داده است و تا پایا ن سال نیز 200 پروژه نیمه تمام را تکمیل وبه بهره برداری خواهدرساند.

رئيسي همچنين از انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای ساخت 1000کلاس درس در مناطق مرزی ومحروم، وهمچنین تفاهم نامه بازسازي 300 كلاس درس در روستاهاي محروم با مشاركت قرارگاه سازندگي سپاه خبر داد و افزود : اين بازسازي با مشاركت 50 درصدي سپاه صورت خواهد گرفت .

رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس از برگزاري اولين كنگره مجامع خيرين مدرسه ساز سراسر كشور خبرداد و اظهاركرد: تلاش مي كنيم سمت و سوي فعاليت هاي خيرين را به مناطق محروم سوق دهيم .

وي افزود: ارتقای كيفيت نيروي انساني در سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس در دستوركار بوده و دراين خصوص افزايش نيروهاي فني و كاهش نيروهاي پشتيباني و همچنين تقويت نیروی انسانی استان ها ازجمله اقدامات بوده است، وکاهش نيروهاي حوزه ستادی از 246 نفر به 167 نفرنیز در راستای صرفه جويي و كوچك سازي سازمان بوده است.

رئيسي گفت: سهم ما دربودجه 95 ، يك هزار و 600 ميليارد تومان است كه عمده آن در بخش ايمني مدارس هزينه خواهد شد كه البته تا كنون اين بودجه تخصيص نيافته است و تلاش ما براي تخصيص آن ادامه دارد .

رئيس سازمان نوسازي از تخصيص اعتبارات ويژه براي استان هاي محروم خبر داد و افزود: 10 تا 12 درصد اعتبارات استاني صرف خريد تجهيزات مي شود و تلاش ما همواره بر بهینه سازی هزینه ها بوده است،وتدوین ضوابط مقاوم سازی برای کاهش هزینه های اختصاصي طرح ها و همچنين هزينه هاي مطالعاتي در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده است .

وي برگزاري بيش از 300 جشنواره با حضور خيرين مدرسه ساز در هر سال، استفاده از انرژي هاي نوين ، به ويژ انرژي خورشيدي ، توجه به معماری ملی واضافه شدن نظارت معماري مدارس ايراني از امسال  به سیستم نظارتی قبل، وهمچنین ارزيابي ونظارت بر اجرای پروژه هاي عمراني را  ازديگر فعاليت هاي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس دانست و افزود: مهمترين كار ما در خصوص سندتحول ،تصویب زیر نظام تجهیزات وفضا بودواین در حالی بود که از بین زیر نظام ها تنها زیر نظام برنامه درس ملی تصویب شده بود که با پیگیری هایی که داشتیم شورای عالی آن را تصویب کرد وما در تدوين ضوابط و نشريات، 3 نشريه را به تصويب مراجع ذيصلاح رسانده ايم و 2 نشريه نيز تا پايان سال به تصويب خواهد رسيد .

رئیسی تصریح کرد: هرگونه ساخت وساز حتی توسط بخش خصوصی باید طبق ضوابط نشریات  مصوب صورت گیرد.

حذف کامل کلاس های خشتی وگلی تا پایان دولت یازدهم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش؛ پيش از ظهر امروز مرتضي رئيسی در نشستي كه با حضور وزيرآموزش و پرورش و مديران حوزه ستادي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس و در ساختمان اين سازمان برگزارشد ؛ ازحذف كامل كلاس هاي خشتي و گلي در كل كشور تا پايان دولت يازدهم خبر داد و اظهاركرد : 12 هزار كلاس درس در قالب 2 هزار و 500 پروژه و زير بناي 2 ميليون و 400 هزار مترمربع تا آخر دولت تدبيرو اميد احداث خواهد شد .

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس تصريح كرد : طي سه سال اخير 4 هزار و 817 پروژه عمراني با 27 هزار و 811 كلاس درس و زير بناي 3 ميليون و 871 هزار و 881 متر مربع احداث شده است و سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانش آموز از 4 و هشتادوشش درصد به 5 و هفت دهم درصد افزايش پيدا كرده است .

وي استانداردسازي مدارس را از ديگر كارهاي سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس دانست و افزود : اختصاص 20 درصد از 10 درصد عوارض گرفته شده ازگاز مصرفي براي استاندارد سازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها ، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها از دستاوردهاي خوب اين دولت است كه نتيجه قوانين مصوب در دولت تدبير واميد است .

رئيسي خاطرنشان كرد: با شروع به کار دولت تدبیر وامید سعی کردیم پروژه های نیمه تمام رابا کمک بخش خصوصی تکمیل کنیم ودراین راستا تعهدات خيرين مدرسه ساز از 651 ميليارد تومان در سال 92 به 785 ميليارد تومان در سال 95 افزايش يافته است .

وي از انعقادتفاهم نامه هایی با سایر نهادهای خارج ازآموزش وپرورش خبرداد که تا میزان قابل قبولی عملیاتی شده واز مهمترین تفاهمات می توان به قرارداد ساخت1000 باب مدرسه توسط بنياد بركت اشاره کردکه تاکنون 585 باب مدرسه را احداث و دراختيارآموزش و پرورش قرار داده است و تا پایا ن سال نیز 200 پروژه نیمه تمام را تکمیل وبه بهره برداری خواهدرساند.

رئيسي همچنين از انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای ساخت 1000کلاس درس در مناطق مرزی ومحروم، وهمچنین تفاهم نامه بازسازي 300 كلاس درس در روستاهاي محروم با مشاركت قرارگاه سازندگي سپاه خبر داد و افزود : اين بازسازي با مشاركت 50 درصدي سپاه صورت خواهد گرفت .

رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس از برگزاري اولين كنگره مجامع خيرين مدرسه ساز سراسر كشور خبرداد و اظهاركرد: تلاش مي كنيم سمت و سوي فعاليت هاي خيرين را به مناطق محروم سوق دهيم .

وي افزود: ارتقای كيفيت نيروي انساني در سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس در دستوركار بوده و دراين خصوص افزايش نيروهاي فني و كاهش نيروهاي پشتيباني و همچنين تقويت نیروی انسانی استان ها ازجمله اقدامات بوده است، وکاهش نيروهاي حوزه ستادی از 246 نفر به 167 نفرنیز در راستای صرفه جويي و كوچك سازي سازمان بوده است.

رئيسي گفت: سهم ما دربودجه 95 ، يك هزار و 600 ميليارد تومان است كه عمده آن در بخش ايمني مدارس هزينه خواهد شد كه البته تا كنون اين بودجه تخصيص نيافته است و تلاش ما براي تخصيص آن ادامه دارد .

رئيس سازمان نوسازي از تخصيص اعتبارات ويژه براي استان هاي محروم خبر داد و افزود: 10 تا 12 درصد اعتبارات استاني صرف خريد تجهيزات مي شود و تلاش ما همواره بر بهینه سازی هزینه ها بوده است،وتدوین ضوابط مقاوم سازی برای کاهش هزینه های اختصاصي طرح ها و همچنين هزينه هاي مطالعاتي در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده است .

وي برگزاري بيش از 300 جشنواره با حضور خيرين مدرسه ساز در هر سال، استفاده از انرژي هاي نوين ، به ويژ انرژي خورشيدي ، توجه به معماری ملی واضافه شدن نظارت معماري مدارس ايراني از امسال  به سیستم نظارتی قبل، وهمچنین ارزيابي ونظارت بر اجرای پروژه هاي عمراني را  ازديگر فعاليت هاي سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس دانست و افزود: مهمترين كار ما در خصوص سندتحول ،تصویب زیر نظام تجهیزات وفضا بودواین در حالی بود که از بین زیر نظام ها تنها زیر نظام برنامه درس ملی تصویب شده بود که با پیگیری هایی که داشتیم شورای عالی آن را تصویب کرد وما در تدوين ضوابط و نشريات، 3 نشريه را به تصويب مراجع ذيصلاح رسانده ايم و 2 نشريه نيز تا پايان سال به تصويب خواهد رسيد .

رئیسی تصریح کرد: هرگونه ساخت وساز حتی توسط بخش خصوصی باید طبق ضوابط نشریات  مصوب صورت گیرد.

حذف کامل کلاس های خشتی وگلی تا پایان دولت یازدهم

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author