جهان براي رهايي از جنگ و خشونت به آموزه هاي معلمان نيازمند است

جهان براي رهايي از جنگ و خشونت به آموزه هاي معلمان نيازمند است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن پيام علي اصغر فاني به شرح زير است:

اوراق زرين تاريخ تعليم و تربيت، مزين به نام معلمان بزرگي چون ابراهيم (ع) ، موسي (ع) ، عيسي (ع) و پيامبر اعظم حضرت محمد (ص) است. مربيان سترگي كه منادي بشر به توحيد، عدالت و برابري انسان ها بودند و آموزش و پرورش را بر پايه‌هاي تزكيه، علم و فضيلت بنا نهادند.

پنجم اكتبر در تقويم جامعه جهاني به عنوان روز معلم نامگذاري شده ا ست. نامگذاري يك روز به نام روز جهاني معلم از طرف سازمان يونسكو ، فرصتي مغتنم است تا ملل جهان بيش از پيش به نقش اثرگذار و جايگاه بي بديل معلمان به عنوان ادامه دهندگان مسير ارزشمند برگزيدگان الهي و مروجان ارزش هاي انساني و آموزش دهندگان فضيلت هاي راستيني چون عدالت طلبي،  حقيقت جويي، صلح خواهي و نوعدوستي، توجه و اهتمام ويژه نمايند و قدردان تلاش و كوشش خستگي ناپذير آموزگاران كودكان و نوجوانان جامعه ي خود باشند.

در كشور ما، بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) با درك عميق از نقش و جايگاه ممتاز معلم در تعالي و رشد جامعه ، ماموريت معلمان را همتراز رسالت پيامبران عنوان نموده است ومقام معظم رهبري (مدظله العالي) آموزش و پرورش را كانون خلق دنياي آينده مي داند و در تقويم رسمي كشور با هدف ارج نهادن به آموزگاران و معلمان روز دوازدهم ارديبهشت ماه هرسال ، سالگشت شهادت استاد گرانقدر مرتضي مطهري به عنوان روز معلم ناميده شده است.

بدون ترديد روز جهاني معلم براي رهبران سياسي جهان نيز حامل اين پيام است كه توجه به آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين عامل توسعه ي متوازن بايد مد نظر آنان قرار گيرد و ارج نهادن به آموزگاران و معلمان  علاوه بر بهبود جايگاهشان در نظام اقتصادي، اجتماعي وسياسي و تسهيل مشاركت همه جانبه آنان، نيازمند اهتمام به توسعه و گسترش آموزش هاي عمومي، ارتقاي برنامه هاي حمايتي از معلم و محوريت نهاد تعليم وتربيت در برنامه‌ريزي ها مي باشد.

اينجانب ايمان راسخ دارم، توسعه، رشد، امنيت، همزيستي مسالمت آميز و صلح جهاني تنها از طريق گسترش آموزش و پرورش در جوامع و بسط آگاهي ها وآشنايي با آموزه هاي راستين وحياني در ميان ملتها ممكن است و جهان امروز  براي رهايي از تنازعات، جنگ،آشوب و خشونت به آموزه هاي معلمان در ترويج مهارت‌هاي زندگي مسالمت آميز و گسترش مهر و دوستي بين كودكان جهان بيش از هر زماني نيازمند است .

در پايان با تبريك فرارسيدن روز جهاني معلم به آموزگاران و معلمان فرهيخته ي كشورمان از اول معلم هستي خداوند متعال توفيق روز افزون فرهنگيان عزيز و عزت و سربلندي ميهن اسلامي را مسئلت مي نمايم.

جهان براي رهايي از جنگ و خشونت به آموزه هاي معلمان نيازمند است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن پيام علي اصغر فاني به شرح زير است:

اوراق زرين تاريخ تعليم و تربيت، مزين به نام معلمان بزرگي چون ابراهيم (ع) ، موسي (ع) ، عيسي (ع) و پيامبر اعظم حضرت محمد (ص) است. مربيان سترگي كه منادي بشر به توحيد، عدالت و برابري انسان ها بودند و آموزش و پرورش را بر پايه‌هاي تزكيه، علم و فضيلت بنا نهادند.

پنجم اكتبر در تقويم جامعه جهاني به عنوان روز معلم نامگذاري شده ا ست. نامگذاري يك روز به نام روز جهاني معلم از طرف سازمان يونسكو ، فرصتي مغتنم است تا ملل جهان بيش از پيش به نقش اثرگذار و جايگاه بي بديل معلمان به عنوان ادامه دهندگان مسير ارزشمند برگزيدگان الهي و مروجان ارزش هاي انساني و آموزش دهندگان فضيلت هاي راستيني چون عدالت طلبي،  حقيقت جويي، صلح خواهي و نوعدوستي، توجه و اهتمام ويژه نمايند و قدردان تلاش و كوشش خستگي ناپذير آموزگاران كودكان و نوجوانان جامعه ي خود باشند.

در كشور ما، بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) با درك عميق از نقش و جايگاه ممتاز معلم در تعالي و رشد جامعه ، ماموريت معلمان را همتراز رسالت پيامبران عنوان نموده است ومقام معظم رهبري (مدظله العالي) آموزش و پرورش را كانون خلق دنياي آينده مي داند و در تقويم رسمي كشور با هدف ارج نهادن به آموزگاران و معلمان روز دوازدهم ارديبهشت ماه هرسال ، سالگشت شهادت استاد گرانقدر مرتضي مطهري به عنوان روز معلم ناميده شده است.

بدون ترديد روز جهاني معلم براي رهبران سياسي جهان نيز حامل اين پيام است كه توجه به آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين عامل توسعه ي متوازن بايد مد نظر آنان قرار گيرد و ارج نهادن به آموزگاران و معلمان  علاوه بر بهبود جايگاهشان در نظام اقتصادي، اجتماعي وسياسي و تسهيل مشاركت همه جانبه آنان، نيازمند اهتمام به توسعه و گسترش آموزش هاي عمومي، ارتقاي برنامه هاي حمايتي از معلم و محوريت نهاد تعليم وتربيت در برنامه‌ريزي ها مي باشد.

اينجانب ايمان راسخ دارم، توسعه، رشد، امنيت، همزيستي مسالمت آميز و صلح جهاني تنها از طريق گسترش آموزش و پرورش در جوامع و بسط آگاهي ها وآشنايي با آموزه هاي راستين وحياني در ميان ملتها ممكن است و جهان امروز  براي رهايي از تنازعات، جنگ،آشوب و خشونت به آموزه هاي معلمان در ترويج مهارت‌هاي زندگي مسالمت آميز و گسترش مهر و دوستي بين كودكان جهان بيش از هر زماني نيازمند است .

در پايان با تبريك فرارسيدن روز جهاني معلم به آموزگاران و معلمان فرهيخته ي كشورمان از اول معلم هستي خداوند متعال توفيق روز افزون فرهنگيان عزيز و عزت و سربلندي ميهن اسلامي را مسئلت مي نمايم.

جهان براي رهايي از جنگ و خشونت به آموزه هاي معلمان نيازمند است

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author