جمهوري اسلامي ایران دارای رتبه هفتم جهانی در حوزه فناوری نانو است

جمهوري اسلامي ایران دارای رتبه هفتم جهانی در حوزه فناوری نانو است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی، سید جواد حسینی در آیین افتتاح هفتمین آزمایشگاه نانو دانش آموزی استان با  اشاره به این که فناوری جدید به کشورها امکان رقابت در عرصه پیشرفت می دهد اظهار كرد: دو مقوله ای که به کشورها کمک می کند تا عقب افتادگی توسعه خود را جبران کنند فناوری اطلاعات و فناوری نانوتکنولوژی است که خوشبختانه کشور ایران رتبه نخست این فناوری را در بین 57 کشور مسلمان دارد.

حسینی با بیان این که کشور ایران در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد به ترتیب مجهز به 15 و 35 دانشگاه با رویکرد فناوری نانو است افزود: 16 هزار پایان نامه در این حوزه و 300 محصول تولید شده توسط 150 شرکت داخلی در فناوری نانو امروز فعال هستند و مزیت علم نانو قابیلت آن به کاربردی شدن و ایجاد ارزش افزوده است.

وی تصریح کرد: اما خوشبختانه فناوری نانو امکان کاربردی شدن و ایجاد ارزش افزایی اقتصادی دارد و زمینه بی نظیر تسلط بشر بر جهان ماده را فراهم می کند؛ نانو دانشی ترکیبی بوده و تمام دانش ها را به خدمت می گیرد.

حسینی از نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به این حوزه خبر داد و گفت: وزارت آموزش و پرورش با ستاد نانو برنامه توسعه مهارت های این رشته در سطح دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده و به طور مشخص سه هدف شناسایی دانش آموزان برتر، پایدار کردن دانش نانو و فراهم کردن امکان پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی این فناوری را دارد.

وی ادامه داد: با این نگاه سه برنامه مورد نظر یعنی المپیاد دانش آموزی نانو، جشنواره نانو و توسعه شبکه آزمایشگاه های نانو در این راستا اجرا می شود و استان خراسان رضوی در هر سه قلمرو پيشتاز بوده است و در حوزه المپیاد نانو و توسعه شبکه های آزمایشگاهی دانش آموزی دوسال متوالی رتبه اول کشوری را به دست آوردیم.

وی در خصوص هدف اصلی ایجاد آزمایشگاه های نانو اظهار کرد: آموزش پژوهش محور و ایجاد محیط مناسب برای فراگیری شيوه علمی توسط دانش آموزان است همچنین برگزاری المپیادهای مختلف دانش آموزی و ورود سرفصل های نانو به جشنواره جوان خوارزمی و برگزاری نمایشگاه های نانو با همین هدف صورت گرفته است لذا نیاز ایجاد محیطی تحقیقاتی برای پیمودن مسیر صحیح این فعالیت ها احساس می شد.

جمهوري اسلامي ایران دارای رتبه هفتم جهانی در حوزه فناوری نانو است

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی، سید جواد حسینی در آیین افتتاح هفتمین آزمایشگاه نانو دانش آموزی استان با  اشاره به این که فناوری جدید به کشورها امکان رقابت در عرصه پیشرفت می دهد اظهار كرد: دو مقوله ای که به کشورها کمک می کند تا عقب افتادگی توسعه خود را جبران کنند فناوری اطلاعات و فناوری نانوتکنولوژی است که خوشبختانه کشور ایران رتبه نخست این فناوری را در بین 57 کشور مسلمان دارد.

حسینی با بیان این که کشور ایران در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد به ترتیب مجهز به 15 و 35 دانشگاه با رویکرد فناوری نانو است افزود: 16 هزار پایان نامه در این حوزه و 300 محصول تولید شده توسط 150 شرکت داخلی در فناوری نانو امروز فعال هستند و مزیت علم نانو قابیلت آن به کاربردی شدن و ایجاد ارزش افزوده است.

وی تصریح کرد: اما خوشبختانه فناوری نانو امکان کاربردی شدن و ایجاد ارزش افزایی اقتصادی دارد و زمینه بی نظیر تسلط بشر بر جهان ماده را فراهم می کند؛ نانو دانشی ترکیبی بوده و تمام دانش ها را به خدمت می گیرد.

حسینی از نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به این حوزه خبر داد و گفت: وزارت آموزش و پرورش با ستاد نانو برنامه توسعه مهارت های این رشته در سطح دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داده و به طور مشخص سه هدف شناسایی دانش آموزان برتر، پایدار کردن دانش نانو و فراهم کردن امکان پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی این فناوری را دارد.

وی ادامه داد: با این نگاه سه برنامه مورد نظر یعنی المپیاد دانش آموزی نانو، جشنواره نانو و توسعه شبکه آزمایشگاه های نانو در این راستا اجرا می شود و استان خراسان رضوی در هر سه قلمرو پيشتاز بوده است و در حوزه المپیاد نانو و توسعه شبکه های آزمایشگاهی دانش آموزی دوسال متوالی رتبه اول کشوری را به دست آوردیم.

وی در خصوص هدف اصلی ایجاد آزمایشگاه های نانو اظهار کرد: آموزش پژوهش محور و ایجاد محیط مناسب برای فراگیری شيوه علمی توسط دانش آموزان است همچنین برگزاری المپیادهای مختلف دانش آموزی و ورود سرفصل های نانو به جشنواره جوان خوارزمی و برگزاری نمایشگاه های نانو با همین هدف صورت گرفته است لذا نیاز ایجاد محیطی تحقیقاتی برای پیمودن مسیر صحیح این فعالیت ها احساس می شد.

جمهوري اسلامي ایران دارای رتبه هفتم جهانی در حوزه فناوری نانو است

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author