جزئیات سفر آموزشی به مسکو/ پیشنهاد تدوین استانداردهای آموزشی در منطقه

جزئیات سفر آموزشی به مسکو/ پیشنهاد تدوین استانداردهای آموزشی در منطقه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه ، علي زرافشان اظهاركرد آموزش متوسطه اظهاركردا: در حاشیه نمایشگاه آموزش در مسکو، جلساتی برگزار شد و پیشنهاد شد استانداردهای جدید آموزشی را در منطقه تدوین کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره حضور در سومین نمایشگاه صنایع آموزشی که در مسکو برگزار شد، تصريح كرد : جهت‌گیری مسکو به این سو است که به سمت یک نمایشگاه بین‌المللی آموزشی پیش برود.

وی افزود: برای نخستین‌بار بود که ایران بنا به دعوت دولت روسیه در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و با فعالیت این نمایشگاه آشنا و ارزیابی در زمینه‌های مختلف را برای فعالیت بیشتر در این مجموعه داشته است.

زرافشان افزود :‌ از این فرصت استفاده شد و نمایندگان چند مدرسه که در حوزه هوشمند سازی فعالیت خوبی را داشتند، به همراه 24 شرکت فناوری آموزشی در این نمایشگاه حضور یافتیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بيان كرد : شرکت‌ها برای ارزیابی و امکان‌سنجی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند و برای انجام کارهای مشترک، نیازها را بررسی کردند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: مجموعاً حضور جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به جهت آشنایی، امکان‌سنجی و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های طرفین بوده است.

وی افزود: برای سال آینده در زمان موعد و مقرر در نمایشگاه حضور پیدا خواهیم کرد و شرکت‌هایی مانند صنایع آموزشی نیز در این نمایشگاه فعالیت بیشتری خواهند داشت.

وی گفت: این نمایشگاه ظرفیت‌های مشترک و جدیدی را در آسیای غربی ایجاد خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حاشیه این نمایشگاه، سه دیدار در مسائل مشترک داشته‌ایم، گفت: یکی از این دیدارها، دیدار با دستیار ویژه پوتین که 8 سال وزیر آموزش روسیه بود است که در این جلسه پیشنهاد شد استانداردهای جدید آموزشی را در منطقه تدوین کنیم.

زرافشان گفت: دیداری نیز با وزیر آموزش روسیه و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که راهکارهایی برای ارتباط و تعاملات بیشتر درنظر گرفتند.

جزئیات سفر آموزشی به مسکو/ پیشنهاد تدوین استانداردهای آموزشی در منطقه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه ، علي زرافشان اظهاركرد آموزش متوسطه اظهاركردا: در حاشیه نمایشگاه آموزش در مسکو، جلساتی برگزار شد و پیشنهاد شد استانداردهای جدید آموزشی را در منطقه تدوین کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره حضور در سومین نمایشگاه صنایع آموزشی که در مسکو برگزار شد، تصريح كرد : جهت‌گیری مسکو به این سو است که به سمت یک نمایشگاه بین‌المللی آموزشی پیش برود.

وی افزود: برای نخستین‌بار بود که ایران بنا به دعوت دولت روسیه در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و با فعالیت این نمایشگاه آشنا و ارزیابی در زمینه‌های مختلف را برای فعالیت بیشتر در این مجموعه داشته است.

زرافشان افزود :‌ از این فرصت استفاده شد و نمایندگان چند مدرسه که در حوزه هوشمند سازی فعالیت خوبی را داشتند، به همراه 24 شرکت فناوری آموزشی در این نمایشگاه حضور یافتیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بيان كرد : شرکت‌ها برای ارزیابی و امکان‌سنجی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند و برای انجام کارهای مشترک، نیازها را بررسی کردند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: مجموعاً حضور جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به جهت آشنایی، امکان‌سنجی و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های طرفین بوده است.

وی افزود: برای سال آینده در زمان موعد و مقرر در نمایشگاه حضور پیدا خواهیم کرد و شرکت‌هایی مانند صنایع آموزشی نیز در این نمایشگاه فعالیت بیشتری خواهند داشت.

وی گفت: این نمایشگاه ظرفیت‌های مشترک و جدیدی را در آسیای غربی ایجاد خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حاشیه این نمایشگاه، سه دیدار در مسائل مشترک داشته‌ایم، گفت: یکی از این دیدارها، دیدار با دستیار ویژه پوتین که 8 سال وزیر آموزش روسیه بود است که در این جلسه پیشنهاد شد استانداردهای جدید آموزشی را در منطقه تدوین کنیم.

زرافشان گفت: دیداری نیز با وزیر آموزش روسیه و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که راهکارهایی برای ارتباط و تعاملات بیشتر درنظر گرفتند.

جزئیات سفر آموزشی به مسکو/ پیشنهاد تدوین استانداردهای آموزشی در منطقه

آپدیت نود 32

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author