جریانی سکولار در شهرداری نفوذ کرده است/ ایجاد نمادهای غیر ارزشی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم

جریانی سکولار در شهرداری نفوذ کرده است/ ایجاد نمادهای غیر ارزشی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی شهرداری تهران نسبت به حذف نمادهای مقاومت از سطح شهر گفت: یک جریان سکولار و غیرانقلابی به شهرداری و برخی زیر مجموعه‌های آن نفوذ کرده‌اند.

جریانی سکولار در شهرداری نفوذ کرده است/ ایجاد نمادهای غیر ارزشی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی شهرداری تهران نسبت به حذف نمادهای مقاومت از سطح شهر گفت: یک جریان سکولار و غیرانقلابی به شهرداری و برخی زیر مجموعه‌های آن نفوذ کرده‌اند.
جریانی سکولار در شهرداری نفوذ کرده است/ ایجاد نمادهای غیر ارزشی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author