جذب بيش از 20 هزار دانش آموز در مدارس هیئت امنایی استان

جذب بيش از 20 هزار دانش آموز در مدارس هیئت امنایی استان

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالی ،براتعلی حاتمی در نشست کمیته توسعه ونظارت بر مدارس هئیت امنایی استان گفت:کیفیت بخشی وتوانمند سازی مدارس هئیت امنایی در مقطع ابتدایی باید در اولویت کار مدیران  باشد .

وی بابيان اين كه مدیران مدارس هئیت امنایی باید در راستاي رضايت اوليا پيشگام باشند،تصريح كرد:کیفیت بخشی یکی از اهداف مدارس هئیت امنایی است هر مدرسه هزینه ای که از اولیاء میگیرد باید طبق چارت سازمانی ودر همان راستای دریافتی هزینه کند.

وی افزود :حضور اولیاء در امر آموزش باعث می شود تا معلمان نسبت به اولیاءودانش آموز احساس مسئولیت داشته باشند.

جذب بيش از 20 هزار دانش آموز در مدارس هیئت امنایی استان

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالی ،براتعلی حاتمی در نشست کمیته توسعه ونظارت بر مدارس هئیت امنایی استان گفت:کیفیت بخشی وتوانمند سازی مدارس هئیت امنایی در مقطع ابتدایی باید در اولویت کار مدیران  باشد .

وی بابيان اين كه مدیران مدارس هئیت امنایی باید در راستاي رضايت اوليا پيشگام باشند،تصريح كرد:کیفیت بخشی یکی از اهداف مدارس هئیت امنایی است هر مدرسه هزینه ای که از اولیاء میگیرد باید طبق چارت سازمانی ودر همان راستای دریافتی هزینه کند.

وی افزود :حضور اولیاء در امر آموزش باعث می شود تا معلمان نسبت به اولیاءودانش آموز احساس مسئولیت داشته باشند.

جذب بيش از 20 هزار دانش آموز در مدارس هیئت امنایی استان

oxin channel

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author