ثبت نام بیش از 240 هزار دانش آموز در مدارس شاهد

ثبت نام بیش از 240 هزار دانش آموز در مدارس شاهد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا؛محمد حسین کفراشی اظهار کرد: امسال بالغ بر 240 هزار دانش آموز در سامانه سناد برای مدارس شاهد ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ظرفیت ورودی ما برای سال تحصیلی 96_95، 95 هزار دانش آموز بود که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امسال شرایط بهتری برای ثبت نام دانش آموزان داشتیم.

مدیرکل دفتر شاهد و امور ایثارگر وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال بهتر از سال گذشته اطلاعات دانش آموزان وارد سیستم سناد شد و مشکلی برای اینکه فردی مانع ثبت نام شده باشد به دست ما نرسید.

ثبت نام بیش از 240 هزار دانش آموز در مدارس شاهد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا؛محمد حسین کفراشی اظهار کرد: امسال بالغ بر 240 هزار دانش آموز در سامانه سناد برای مدارس شاهد ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ظرفیت ورودی ما برای سال تحصیلی 96_95، 95 هزار دانش آموز بود که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امسال شرایط بهتری برای ثبت نام دانش آموزان داشتیم.

مدیرکل دفتر شاهد و امور ایثارگر وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال بهتر از سال گذشته اطلاعات دانش آموزان وارد سیستم سناد شد و مشکلی برای اینکه فردی مانع ثبت نام شده باشد به دست ما نرسید.

ثبت نام بیش از 240 هزار دانش آموز در مدارس شاهد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author