ثبت نام بيش از 12ميليون و 244 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 12ميليون و 244 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 244 هزار و 718 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 41 هزار و 972 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و380 هزار و 466 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و902 هزار و 269 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و883 هزار و 149 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 36 هزار و 862 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 739 هزار و 252 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 9 دهم درصد در رشته رياضي، 33 درصد در رشته تجربي، 23 و5 دهم درصد در رشته انساني و 6 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 129 هزار و72 دانش آموز معادل 17 و 46 صدم درصد و در رشته كاردانش 92 هزار و 509 دانش آموز معادل 12 و 5 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 244 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 244 هزار و 718 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 41 هزار و 972 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و380 هزار و 466 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و902 هزار و 269 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و883 هزار و 149 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 36 هزار و 862 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 739 هزار و 252 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 9 دهم درصد در رشته رياضي، 33 درصد در رشته تجربي، 23 و5 دهم درصد در رشته انساني و 6 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 129 هزار و72 دانش آموز معادل 17 و 46 صدم درصد و در رشته كاردانش 92 هزار و 509 دانش آموز معادل 12 و 5 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 244 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author