تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا دختر گلستان مقام قهرمانی کشور را كسب كرد

تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا دختر گلستان مقام قهرمانی کشور را كسب كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، محمدرضا وطنی از قهرمانی تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا در رقابت های کشوری خبرداد.

مدیر کل آموزش وپرورش گلستان اظهارداشت: در هجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه، تیم والیبال دختران دانش آموزان ناشنوای گلستانی،توانست مقام قهرمانی کشور راکسب نماید.

وی افزود: تیم های خراسان رضوی و اصفهان مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

محمدرضا وطنی خاطرنشان کرد:این رقابت ها به میزبانی قزوین برگزار گردید و تیم گلستان با نتیجه مشابه 2 بر صفر از سد تیم های کرمان ، تهران ، البرز و اصفهان گذشت . در بازی فینال با نتیجه 2 بر 1 بر تیم خراسان رضوی غلبه نمود وبه عنوان قهرمانی کشور دست یافت .

گفتنی است؛ مسابقات ورزشی دانش اموزان با نیازهای ویژه با شرکت ۶۰۰ ورزشکار دختر از ۲۹ استان ، از ۲۸ مرداد لغایت اول شهریور در ۶ سالن ورزشی سطح شهر قزوین برگزار گردید .

تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا دختر گلستان مقام قهرمانی کشور را كسب كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، محمدرضا وطنی از قهرمانی تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا در رقابت های کشوری خبرداد.

مدیر کل آموزش وپرورش گلستان اظهارداشت: در هجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه، تیم والیبال دختران دانش آموزان ناشنوای گلستانی،توانست مقام قهرمانی کشور راکسب نماید.

وی افزود: تیم های خراسان رضوی و اصفهان مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

محمدرضا وطنی خاطرنشان کرد:این رقابت ها به میزبانی قزوین برگزار گردید و تیم گلستان با نتیجه مشابه 2 بر صفر از سد تیم های کرمان ، تهران ، البرز و اصفهان گذشت . در بازی فینال با نتیجه 2 بر 1 بر تیم خراسان رضوی غلبه نمود وبه عنوان قهرمانی کشور دست یافت .

گفتنی است؛ مسابقات ورزشی دانش اموزان با نیازهای ویژه با شرکت ۶۰۰ ورزشکار دختر از ۲۹ استان ، از ۲۸ مرداد لغایت اول شهریور در ۶ سالن ورزشی سطح شهر قزوین برگزار گردید .

تیم والیبال دانش آموزان ناشنوا دختر گلستان مقام قهرمانی کشور را كسب كرد

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author