تیم نانوی دانش آموزی شهرستان دشتستان، مقام اول کشور را کسب کرد

تیم نانوی دانش آموزی شهرستان دشتستان، مقام اول کشور را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ با اعلام قبولي 6 دانش آموز بوشهري در المپياد كشوري نانو اين استان رتبه اول كشور را در المپياد نانو به دست آورد .

بر اين اساس، این موفقیت بزرگ در حالی رقم خورد که استان تهران با 17 پژوهشسرا 5 نفرقبولی  در مرحله اول المپیاد نانو داشته و شهرستان دشتستان با داشتن تنها یک پژوهشسرا 6 نفر قبولی در مرحله اول المپیاد کشوری نانو داشته است.

تیم نانوی دانش آموزی شهرستان دشتستان، مقام اول کشور را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر؛ با اعلام قبولي 6 دانش آموز بوشهري در المپياد كشوري نانو اين استان رتبه اول كشور را در المپياد نانو به دست آورد .

بر اين اساس، این موفقیت بزرگ در حالی رقم خورد که استان تهران با 17 پژوهشسرا 5 نفرقبولی  در مرحله اول المپیاد نانو داشته و شهرستان دشتستان با داشتن تنها یک پژوهشسرا 6 نفر قبولی در مرحله اول المپیاد کشوری نانو داشته است.

تیم نانوی دانش آموزی شهرستان دشتستان، مقام اول کشور را کسب کرد

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author