تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد

تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد
تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل میزبان پیروز شد و به قهرمانی رسید.

تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد

تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل میزبان پیروز شد و به قهرمانی رسید.
تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author