توسعه ‌ي ورزش‌های همگانی بايد به فرهنگ عمومي در سطح جامعه تبدیل شود

توسعه ‌ي ورزش‌های همگانی بايد به فرهنگ عمومي در سطح جامعه تبدیل شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی در آيین افتتاحیه هجدهمین دوره‌ي مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر با نیازهای ویژه ، گفت: تربيت انسان تک ساحتی نیست بلکه دارای ساحت ها و ابعاد مختلفی است كه بايد به صورت متوازن رشد كند.

وي با تأكيد بر ضرورت پرداختن به بعد جسمی و فیزیکی انسان، گفت: انسانی که جسم و روح سالم دارد انسانی شاد و با نشاط است، چراکه داشتن روح شاد به تقویت حوزه‌های اخلاقی، انسانی و تربیتی کمک می‌کند.

 وی با بيان اين كه یکی از زمینه های بروز و ظهور توانمندی‌های دانش آموزان در مسابقات ورزشی محقق می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم توسعه‌ي مسابقات آمادگی جسمانی به عنوان یک فرهنگ در جامعه گسترش یابد.

توسعه ‌ي ورزش‌های همگانی بايد به فرهنگ عمومي در سطح جامعه تبدیل شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مصطفی خزاعی در آيین افتتاحیه هجدهمین دوره‌ي مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر با نیازهای ویژه ، گفت: تربيت انسان تک ساحتی نیست بلکه دارای ساحت ها و ابعاد مختلفی است كه بايد به صورت متوازن رشد كند.

وي با تأكيد بر ضرورت پرداختن به بعد جسمی و فیزیکی انسان، گفت: انسانی که جسم و روح سالم دارد انسانی شاد و با نشاط است، چراکه داشتن روح شاد به تقویت حوزه‌های اخلاقی، انسانی و تربیتی کمک می‌کند.

 وی با بيان اين كه یکی از زمینه های بروز و ظهور توانمندی‌های دانش آموزان در مسابقات ورزشی محقق می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم توسعه‌ي مسابقات آمادگی جسمانی به عنوان یک فرهنگ در جامعه گسترش یابد.

توسعه ‌ي ورزش‌های همگانی بايد به فرهنگ عمومي در سطح جامعه تبدیل شود

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author