توسعه کیفی ،گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی مدارس فرزانگان شهر تهران

توسعه کیفی ،گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی مدارس فرزانگان شهر تهران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران ، اسفندیار چهاربند در خصوص وضعیت مدارس فرزانگان در تهران اظهاركرد : توسعه کیفی مدارس فرزانگان در دستورکارقرار دارد علاوه بر توسعه کیفی، گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی نیز از دیگر اقدامات قابل توجه برای این مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به دو اقدام عملی قابل توجه درمدارس فرزانگان تصريح كرد : علاوه بر دانش آموزان دوره اول ، 100 دانش آموز از سایر دبیرستان ها گزینش می‌شود و براساس آزمون ورودی در مدرسه فرزانگان پذیرفته می شوند.

وي به ادغام مدارس فرزانگان منطقه يك و شش شهر تهران اشاره و خاطرنشان كرد : ادغام مدارس فرزانگان منظقه شش و يك درجهت توسعه کمی و کیفی ، تمرکز بخشي و ساماندهي بر فعالیت ها ی مدرسه صورت گرفته است.

چهاربند با بيان اين كه هیچ گونه تصمیمی مبنی بر انحلال مدرسه فرزانگان یک وجود ندارد افزود : بر اساس چشم انداز1400 ، ایجاد مجتمع فرهنگی-پژوهشی فرزانگان در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت تر پیشگام در دستور کار آموزش و پرورش شهر تهران قراردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: برای ایجاد مجتمع فرهنگی-پژوهشی اکنون زمیني با ابعاد 8 هزار مترمربع و با زیر بنای 1600 متر مربع به ارزش 41.5 میلیارد تومان خريداري شده است.

وی افزود : علاوه بر توسعه تجهیزات اقداماتی متناسب با تحولات علوم و فناوری جدید نیز مورد توجه است و سازماندهی امور باید با توجه به نیازها صورت گیرد.

توسعه کیفی ،گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی مدارس فرزانگان شهر تهران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران ، اسفندیار چهاربند در خصوص وضعیت مدارس فرزانگان در تهران اظهاركرد : توسعه کیفی مدارس فرزانگان در دستورکارقرار دارد علاوه بر توسعه کیفی، گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی نیز از دیگر اقدامات قابل توجه برای این مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به دو اقدام عملی قابل توجه درمدارس فرزانگان تصريح كرد : علاوه بر دانش آموزان دوره اول ، 100 دانش آموز از سایر دبیرستان ها گزینش می‌شود و براساس آزمون ورودی در مدرسه فرزانگان پذیرفته می شوند.

وي به ادغام مدارس فرزانگان منطقه يك و شش شهر تهران اشاره و خاطرنشان كرد : ادغام مدارس فرزانگان منظقه شش و يك درجهت توسعه کمی و کیفی ، تمرکز بخشي و ساماندهي بر فعالیت ها ی مدرسه صورت گرفته است.

چهاربند با بيان اين كه هیچ گونه تصمیمی مبنی بر انحلال مدرسه فرزانگان یک وجود ندارد افزود : بر اساس چشم انداز1400 ، ایجاد مجتمع فرهنگی-پژوهشی فرزانگان در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت تر پیشگام در دستور کار آموزش و پرورش شهر تهران قراردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: برای ایجاد مجتمع فرهنگی-پژوهشی اکنون زمیني با ابعاد 8 هزار مترمربع و با زیر بنای 1600 متر مربع به ارزش 41.5 میلیارد تومان خريداري شده است.

وی افزود : علاوه بر توسعه تجهیزات اقداماتی متناسب با تحولات علوم و فناوری جدید نیز مورد توجه است و سازماندهی امور باید با توجه به نیازها صورت گیرد.

توسعه کیفی ،گسترش فضا و فعالیت های پژوهشی مدارس فرزانگان شهر تهران

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author