توسعه مشارکت هاي مهمترین عامل موفقیت آموزش وپرورش استان است

توسعه مشارکت هاي مهمترین عامل موفقیت آموزش وپرورش استان است

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان يزد،”احمد شیرزاد ” که در جمع معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق 14 گانه استان سخن می گفت از توسعه مشارکت به عنوان یکی از سیاست های آموزش و پرورش یاد کرد وافزود : توجه به این سیاست  مهمترین عامل موفقیت های آموزش و پرورش استان یزد درزمینه های  علمی ، فرهنگی و هنری است.

“شیرزاد ” حضور خیرین در امر مدرسه سازی را نمونه ی موفق جلب مشارکت خواند و از مشارکت خوب خیرین مدرسه ساز در احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی قدردانی کرد .

وی خاطرنشان کرد: به همت خیرین تاکنون انتظار داشتیم ماهیانه یک ونیم مدرسه ازسوی خیرین دراختیار  آموزش و پرورش گذاشته شود و بسیار خوشحالم که هم اکنون اعلام کنم درسال 95 این رقم به نزدیک 2 مدرسه درماه رسیده است و انتظار داریم با همراهی مجمع خیرین مدرسه ساز و کمک نوسازی مدارس تااسفند قریب  24 مدرسه از سوی خیرین احداث  و دراختیار دانش اموزان قرارداده شود.

شيرزاد اجرای طرح بسته حمایتی یا طرح خرید خدمات آموزشی را کارگشای مشکلات آموزش و پرورش در تامین نیروی انسانی خواند وافزود : اجراشایسته و نظارت خوب استان براین طرح توانست استان یزد را از استانهای سرآمد کشور در اجرای کیفی این طرح قراردهد.

توسعه مشارکت هاي مهمترین عامل موفقیت آموزش وپرورش استان است

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان يزد،”احمد شیرزاد ” که در جمع معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق 14 گانه استان سخن می گفت از توسعه مشارکت به عنوان یکی از سیاست های آموزش و پرورش یاد کرد وافزود : توجه به این سیاست  مهمترین عامل موفقیت های آموزش و پرورش استان یزد درزمینه های  علمی ، فرهنگی و هنری است.

“شیرزاد ” حضور خیرین در امر مدرسه سازی را نمونه ی موفق جلب مشارکت خواند و از مشارکت خوب خیرین مدرسه ساز در احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی قدردانی کرد .

وی خاطرنشان کرد: به همت خیرین تاکنون انتظار داشتیم ماهیانه یک ونیم مدرسه ازسوی خیرین دراختیار  آموزش و پرورش گذاشته شود و بسیار خوشحالم که هم اکنون اعلام کنم درسال 95 این رقم به نزدیک 2 مدرسه درماه رسیده است و انتظار داریم با همراهی مجمع خیرین مدرسه ساز و کمک نوسازی مدارس تااسفند قریب  24 مدرسه از سوی خیرین احداث  و دراختیار دانش اموزان قرارداده شود.

شيرزاد اجرای طرح بسته حمایتی یا طرح خرید خدمات آموزشی را کارگشای مشکلات آموزش و پرورش در تامین نیروی انسانی خواند وافزود : اجراشایسته و نظارت خوب استان براین طرح توانست استان یزد را از استانهای سرآمد کشور در اجرای کیفی این طرح قراردهد.

توسعه مشارکت هاي مهمترین عامل موفقیت آموزش وپرورش استان است

دانلود گوگل پلی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author