توسعه فضاهاي ورزشي ، افزايش كيفيت و ارتقاي بهره وري را در پي خواهد داشت

توسعه فضاهاي ورزشي ، افزايش كيفيت و ارتقاي بهره وري را در پي خواهد داشت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  صبح امروز علي اصغر فاني در مراسم افتتاحيه سالن ورزشي شهيد شهسواري حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش واقع در ساختمان علاقه مندان ، ورزش را براي همه امري واجب دانست و اظهاركرد: اضافه وزن و چاقي شروع بسياري از بيماري هاست بنابراين اميدواريم با اين حركت و توسعه آن در ساير واحدهاي آموزش و پرورش ، نه تنها كاركنان حوزه ستادي بلكه همه فرهنگيان از آن استفاده كنند.

وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : توسعه چنين فضاهاي ورزشي سلامتي همكاران را در برخواهد داشت و سلامتي همكاران شادابي آنان رابيشتر خواهد كرد و اين شادابي، ارتقاء كيفيت و افزايش بهره وري را به همراه دارد.

گفتني است ؛ وزير آموزش و پرورش كه با لباس ورزشي در جمع همكاران حاضر شده بود از امكانات مختلف موجود در سالن استفاده كرد .

توسعه فضاهاي ورزشي ، افزايش كيفيت و ارتقاي بهره وري را در پي خواهد داشت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  صبح امروز علي اصغر فاني در مراسم افتتاحيه سالن ورزشي شهيد شهسواري حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش واقع در ساختمان علاقه مندان ، ورزش را براي همه امري واجب دانست و اظهاركرد: اضافه وزن و چاقي شروع بسياري از بيماري هاست بنابراين اميدواريم با اين حركت و توسعه آن در ساير واحدهاي آموزش و پرورش ، نه تنها كاركنان حوزه ستادي بلكه همه فرهنگيان از آن استفاده كنند.

وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : توسعه چنين فضاهاي ورزشي سلامتي همكاران را در برخواهد داشت و سلامتي همكاران شادابي آنان رابيشتر خواهد كرد و اين شادابي، ارتقاء كيفيت و افزايش بهره وري را به همراه دارد.

گفتني است ؛ وزير آموزش و پرورش كه با لباس ورزشي در جمع همكاران حاضر شده بود از امكانات مختلف موجود در سالن استفاده كرد .

توسعه فضاهاي ورزشي ، افزايش كيفيت و ارتقاي بهره وري را در پي خواهد داشت

پسورد نود 32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author