توسعه آموزش و پرورش مرهون زحمات معلمان كشور است

توسعه آموزش و پرورش مرهون زحمات معلمان كشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، عصر امروز محمدرضا جهان  در جلسه شوراي اداري شهرستان مهديشهر كه در عمارت خيل خان مهديشهر برگزار شد، اظهار كرد:شهرستان هاي مهديشهر، شهميرزاد و درجزين با تقديم 202 شهيد دفاع مقدس، 43 شهيد دانش آموز و 8 شهيد معلم، وفاداري خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي ثابت كردند.

وي با بيان اينكه وزير آموزش و پرورش بيش از 40 سال فعاليت آموزشي در نظام تعليم و تربيت دارد، تصريح كرد: آرامش امروز آموزش و پرورش علي رغم تنگناهاي مختلف مالي دولت مرهون زحمات معلمين كشور است.

جهان با بيان اينكه پوشش تحصيلي در تمام پايه هاي تحصيلي استان 98 درصد است،خاطرنشان كرد: پوشش تحصيلي 100 درصدي در دوره ابتدايي، كسب رتبه هاي عالي كنكور و مقام هاي ورزشي ملي و بين المللي، بخشي از موفقيت هاي آموزش و پرورش استان در مدت فعاليت دولت يازدهم مي باشد.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: كسب رتبه دوم كشوري در سال 94 در كنكور سراسري، رتبه اول ضريب پوشش تحصيلي در دوره ابتدايي، رتبه اول كشور در جهت پوشش تحصيلي دوره پيش دبستاني تا مرز 85 درصد، رتبه اول توسعه متوازن رشته هاي فني و حرفه اي و رتبه اول كشوري از لحاظ ميزان باسوادي از ديگر افتخارات آموزش و پرورش استان سمنان است كه اين افتخارات با فداكاري معلمين عزيز و حمايت مسوولين استاني و منطقه اي به ثمر نشسته است.

توسعه آموزش و پرورش مرهون زحمات معلمان كشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، عصر امروز محمدرضا جهان  در جلسه شوراي اداري شهرستان مهديشهر كه در عمارت خيل خان مهديشهر برگزار شد، اظهار كرد:شهرستان هاي مهديشهر، شهميرزاد و درجزين با تقديم 202 شهيد دفاع مقدس، 43 شهيد دانش آموز و 8 شهيد معلم، وفاداري خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي ثابت كردند.

وي با بيان اينكه وزير آموزش و پرورش بيش از 40 سال فعاليت آموزشي در نظام تعليم و تربيت دارد، تصريح كرد: آرامش امروز آموزش و پرورش علي رغم تنگناهاي مختلف مالي دولت مرهون زحمات معلمين كشور است.

جهان با بيان اينكه پوشش تحصيلي در تمام پايه هاي تحصيلي استان 98 درصد است،خاطرنشان كرد: پوشش تحصيلي 100 درصدي در دوره ابتدايي، كسب رتبه هاي عالي كنكور و مقام هاي ورزشي ملي و بين المللي، بخشي از موفقيت هاي آموزش و پرورش استان در مدت فعاليت دولت يازدهم مي باشد.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: كسب رتبه دوم كشوري در سال 94 در كنكور سراسري، رتبه اول ضريب پوشش تحصيلي در دوره ابتدايي، رتبه اول كشور در جهت پوشش تحصيلي دوره پيش دبستاني تا مرز 85 درصد، رتبه اول توسعه متوازن رشته هاي فني و حرفه اي و رتبه اول كشوري از لحاظ ميزان باسوادي از ديگر افتخارات آموزش و پرورش استان سمنان است كه اين افتخارات با فداكاري معلمين عزيز و حمايت مسوولين استاني و منطقه اي به ثمر نشسته است.

توسعه آموزش و پرورش مرهون زحمات معلمان كشور است

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author