توزیع بن 50 هزارتومانی بین 80 هزار دانش آموز برای نمایشگاه کتاب

توزیع بن 50 هزارتومانی بین 80 هزار دانش آموز برای نمایشگاه کتاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی علی اکبرزاده با بيان اين كه امسال برای نخستین بار بن ها 50 هزار تومانی خرید کتاب برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است، اظهاركرد: هماهنگي هاي لازم براي بازديد دانش آموزان شهر تهران، شهرستان های تهران، استان هاي قم و البرز براي بازديد از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اين كه براي شركت دانش آموز در نمايشگاه كتاب سهمیه دادشده است ، تصريح كرد : شهر تهران 45 درصد، شهرستان های تهران 30 درصد، استان قم 10 درصد و استان البرز 15 درصد دانش آموزان اعزامی به این نمایشگاه خواهند بود.

وي با اشاره به اینکه 4.5 میلیارد تومان اعتبار برای حضور دانش آموزان ، فرهنگیان و مدارس در نمایشگاه کتاب از سوي وزارت ارشاد تامين اعتبار شده است، خاطرنشان كرد : 80 هزار دانش آموز  بن 50 هزار تومانی ، 6 هزار معلم همراه دانش آموزان بن 100 هزار تومانی و یک هزار مدرسه بن های 500 هزار تومانی دريافت خواهند كرد.

علی اکبرزاده با بيان اين كه انتخاب دانش آموزان براي شركت در نمايشگاه كتاب بر عهده ادارات کل خواهد بود ، افزود : دانش آموزان از طریق ادارات کل استانی به ما معرفی می شوند و بعد از تایید نهایی اسامی آنها به وزارت ارشاد داده می شود تا در سیستم ثبت نام اسامی آنها تعریف شود، سپس این افراد با ورود به سامانه باید ثبت نام کنند و بن های خود را بعد از طی مراحل مشخص بگیرند.

مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش با بيان اين كه همه دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم این چهار بخش مي توانند در این طرح شركت كنند گفت: برای شهر تهران پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی نیز شامل این طرح می شوند. در شهرستان های استان تهران هم چندین شهرستان برای این بخش تعریف شده است.

توزیع بن 50 هزارتومانی بین 80 هزار دانش آموز برای نمایشگاه کتاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی علی اکبرزاده با بيان اين كه امسال برای نخستین بار بن ها 50 هزار تومانی خرید کتاب برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است، اظهاركرد: هماهنگي هاي لازم براي بازديد دانش آموزان شهر تهران، شهرستان های تهران، استان هاي قم و البرز براي بازديد از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اين كه براي شركت دانش آموز در نمايشگاه كتاب سهمیه دادشده است ، تصريح كرد : شهر تهران 45 درصد، شهرستان های تهران 30 درصد، استان قم 10 درصد و استان البرز 15 درصد دانش آموزان اعزامی به این نمایشگاه خواهند بود.

وي با اشاره به اینکه 4.5 میلیارد تومان اعتبار برای حضور دانش آموزان ، فرهنگیان و مدارس در نمایشگاه کتاب از سوي وزارت ارشاد تامين اعتبار شده است، خاطرنشان كرد : 80 هزار دانش آموز  بن 50 هزار تومانی ، 6 هزار معلم همراه دانش آموزان بن 100 هزار تومانی و یک هزار مدرسه بن های 500 هزار تومانی دريافت خواهند كرد.

علی اکبرزاده با بيان اين كه انتخاب دانش آموزان براي شركت در نمايشگاه كتاب بر عهده ادارات کل خواهد بود ، افزود : دانش آموزان از طریق ادارات کل استانی به ما معرفی می شوند و بعد از تایید نهایی اسامی آنها به وزارت ارشاد داده می شود تا در سیستم ثبت نام اسامی آنها تعریف شود، سپس این افراد با ورود به سامانه باید ثبت نام کنند و بن های خود را بعد از طی مراحل مشخص بگیرند.

مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش با بيان اين كه همه دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم این چهار بخش مي توانند در این طرح شركت كنند گفت: برای شهر تهران پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی نیز شامل این طرح می شوند. در شهرستان های استان تهران هم چندین شهرستان برای این بخش تعریف شده است.

توزیع بن 50 هزارتومانی بین 80 هزار دانش آموز برای نمایشگاه کتاب

بک لینک رنک 7

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author