توجه ويژه بر محتوا و برنامه هاي آموزش پيش دبستاني

توجه ويژه بر محتوا و برنامه هاي آموزش پيش دبستاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در نشست مديران معاونت آموزش ابتدايي كه با حضور فاضل مدير كل دفتر وزارتي، عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، رضا مددي رئيس ستاد  اجراي سند تحول بنيادين و جبار رضايي مشاور وزير آموزش وپرورش در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، با اشاره به مشكلات آموزش وپرورش از لحاظ منابع اعتباري و شرايطي كه آموزش وپرورش  در دولت يازدهم از بابت ميراث گذشته در اختيار گرفته است، گفت: بسياري از اقدامات مثبت آموزش وپرورش از سال 92 تاكنون حاصل تدبير مديران و معلمان عزيز است كه جاي تقدير و تشكر دارد.

وي ارائه گزارش مديريتي در پايان هر دولت و در بخش هاي گوناگون را طبيعي خواند و تصريح كرد: هر چقدر گزارش هاي ارائه شده در معاونت ها همراه با اصول علمي و مبتني بر اسناد بالادستي مانند سند تحول بنيادين و برنامه هاي آموزش وپرورش به  مجلس شوراي اسلامي باشد ، قطعاً از اعتبار بالاتري برخوردار خواهد بود.

عضو كابينه تدبير واميد خاطرنشان كرد: در تنظيم اين نوع گزارش ها بايد تحليلي كلان از شرايط آموزش وپرورش قبل از اين دولت تصويرشده، سپس چالش ها و نقايص كار در حوزه موردنظر احصا و در نهايت برنامه ها و اقدامات صورت گرفته برحسب اولويت ارائه شود.

فاني افزود: تعدد برنامه ها بدون اولويت بندي نه تنها مثبت نيست، بلكه باعث مي شود بعضي برنامه ها در طول زمان به فراموشي سپرده شود و علي رغم ويژگي هاي مديريتي قابليت استفاده نداشته باشد.

وي به تدوين و مستندسازي اقدامات جديدو منحصر به فرد آموزش وپرورش در اين دولت تأكيد كرد وگفت: بخشي از اقدامات آموزش وپرورش، ادامه كار مطابق با برنامه ها، اهداف سياست هاي كلان كشور است كه بايد به سرانجام برسد.

وزير آموزش وپرورش تأكيد براستفاده از ظرفيت رسانه ملي در بازتاب اقدامات آموزش وپرورش، تصريح كرد: در كنار گزارش مديريتي بخش هاي مختلف، حتماً مستندسازي تصويري از برنامه ها و اقدامات خود تهيه كنيد تا بتوانيم اقدامات و عملكرد آموزش وپرورش را به مردم كشور اطلاع رساني كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد درخصوص چالش هاي معاونت آموزش ابتدايي، خاطرنشان كرد: بهسازي نيروي انساني دوره ابتدايي ، هماهنگي در اجراي طرح تدبير و تعالي مديريت در مدارس ابتدايي، برقراري حق كوچ عشايري معلمان عشايري و بررسي مشكلات كلاس هاي چند پايه بايد در كارگروه هاي تخصصي و مطالعاتي پي گيري شود تا بتوانيم شرايط عملياتي شدن آن را فراهم كنيم.

گفتني است ؛ در ابتداي اين مراسم مدير كل دفتر پيش دبستاني ، مدير كل دفتر دبستاني ومدير كل دفتر آموزش وپرورش عشايري به صورت مفصل به ارائه گزارش عملكرد حوزه  خود در مدت 2 سال و نيم فعاليت در دولت يازدهم پرداختند.

توجه ويژه بر محتوا و برنامه هاي آموزش پيش دبستاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در نشست مديران معاونت آموزش ابتدايي كه با حضور فاضل مدير كل دفتر وزارتي، عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، رضا مددي رئيس ستاد  اجراي سند تحول بنيادين و جبار رضايي مشاور وزير آموزش وپرورش در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، با اشاره به مشكلات آموزش وپرورش از لحاظ منابع اعتباري و شرايطي كه آموزش وپرورش  در دولت يازدهم از بابت ميراث گذشته در اختيار گرفته است، گفت: بسياري از اقدامات مثبت آموزش وپرورش از سال 92 تاكنون حاصل تدبير مديران و معلمان عزيز است كه جاي تقدير و تشكر دارد.

وي ارائه گزارش مديريتي در پايان هر دولت و در بخش هاي گوناگون را طبيعي خواند و تصريح كرد: هر چقدر گزارش هاي ارائه شده در معاونت ها همراه با اصول علمي و مبتني بر اسناد بالادستي مانند سند تحول بنيادين و برنامه هاي آموزش وپرورش به  مجلس شوراي اسلامي باشد ، قطعاً از اعتبار بالاتري برخوردار خواهد بود.

عضو كابينه تدبير واميد خاطرنشان كرد: در تنظيم اين نوع گزارش ها بايد تحليلي كلان از شرايط آموزش وپرورش قبل از اين دولت تصويرشده، سپس چالش ها و نقايص كار در حوزه موردنظر احصا و در نهايت برنامه ها و اقدامات صورت گرفته برحسب اولويت ارائه شود.

فاني افزود: تعدد برنامه ها بدون اولويت بندي نه تنها مثبت نيست، بلكه باعث مي شود بعضي برنامه ها در طول زمان به فراموشي سپرده شود و علي رغم ويژگي هاي مديريتي قابليت استفاده نداشته باشد.

وي به تدوين و مستندسازي اقدامات جديدو منحصر به فرد آموزش وپرورش در اين دولت تأكيد كرد وگفت: بخشي از اقدامات آموزش وپرورش، ادامه كار مطابق با برنامه ها، اهداف سياست هاي كلان كشور است كه بايد به سرانجام برسد.

وزير آموزش وپرورش تأكيد براستفاده از ظرفيت رسانه ملي در بازتاب اقدامات آموزش وپرورش، تصريح كرد: در كنار گزارش مديريتي بخش هاي مختلف، حتماً مستندسازي تصويري از برنامه ها و اقدامات خود تهيه كنيد تا بتوانيم اقدامات و عملكرد آموزش وپرورش را به مردم كشور اطلاع رساني كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد درخصوص چالش هاي معاونت آموزش ابتدايي، خاطرنشان كرد: بهسازي نيروي انساني دوره ابتدايي ، هماهنگي در اجراي طرح تدبير و تعالي مديريت در مدارس ابتدايي، برقراري حق كوچ عشايري معلمان عشايري و بررسي مشكلات كلاس هاي چند پايه بايد در كارگروه هاي تخصصي و مطالعاتي پي گيري شود تا بتوانيم شرايط عملياتي شدن آن را فراهم كنيم.

گفتني است ؛ در ابتداي اين مراسم مدير كل دفتر پيش دبستاني ، مدير كل دفتر دبستاني ومدير كل دفتر آموزش وپرورش عشايري به صورت مفصل به ارائه گزارش عملكرد حوزه  خود در مدت 2 سال و نيم فعاليت در دولت يازدهم پرداختند.

توجه ويژه بر محتوا و برنامه هاي آموزش پيش دبستاني

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author