توجه به فعاليت هاي تربيتي در مدارس غيردولتي ضروري است

توجه به فعاليت هاي تربيتي در مدارس غيردولتي ضروري است

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي ، توسعه مشارکت های مردمی، مجتبی ملکی در نشست ستاد همکاری حوزه های عملیه و آموزش وپرورش که در سازمان مدارس غیر دولتی برگزار شد، اظهاركرد : اهمیت ذاتی آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم وتربیت رسمی عمومی و بستر ساز فرهنگ و تمدن اسلامی و کانون اصلی برای خلق دنیای آینده باید از رویکرد تربیت دینی به سمت تربیت اسلامی برود .

دبیرستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش وپرورش تصريح كرد: امسال برای اولین بار برنامه های آموزش وپرورش به استناد سند تحول بنیادین در حال نهایی شدن و ابلاغ به استان ها جهت اجرایی شدن  می باشد.

ملکی ضمن اشاره به  عملکرد مطلوب برخی از موسسین مدارس غیر دولتی در حوزه پرورشی خاطرنشان كرد: یکی از دغدغه های اصلی نسبت به عملکرد مدارس غیردولتی بحث فعالیت های تربیتی آن است که برخی از مواقع دغدغه های ابراز شده از این انتقادات هم به حق است ولی نباید تلاش هاي صورت گرفته در مدارس غيردولتي نادیده گرفته شود.

وي افزود :  طبق فرمایشات امام (ره ) و مقام معظم رهبری مانباید  بیش ازآنکه کمک کنیم ، مانع کار بخش خصوصی شویم و کارشکنی کنیم بلکه باید زمینه های کمک به این بخش را مهیا کنیم .

ملكي ضمن اعلام همکاری همه جانبه حوزه علمیه با  بخش مشارکت های مردمی گفت : حوزه علمیه می تواند در کنار مدارس حوزوی مدارس غیر دولتی تاسیس كند و برای بالا بردن کیفیت تربیتی مدارس غیر دولتی، دوره های آموزشی تربیتی برای دبیران و مدیران این مدارس با استفاده از ظرفیت حوزه نماید .

توجه به فعاليت هاي تربيتي در مدارس غيردولتي ضروري است

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي ، توسعه مشارکت های مردمی، مجتبی ملکی در نشست ستاد همکاری حوزه های عملیه و آموزش وپرورش که در سازمان مدارس غیر دولتی برگزار شد، اظهاركرد : اهمیت ذاتی آموزش وپرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم وتربیت رسمی عمومی و بستر ساز فرهنگ و تمدن اسلامی و کانون اصلی برای خلق دنیای آینده باید از رویکرد تربیت دینی به سمت تربیت اسلامی برود .

دبیرستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش وپرورش تصريح كرد: امسال برای اولین بار برنامه های آموزش وپرورش به استناد سند تحول بنیادین در حال نهایی شدن و ابلاغ به استان ها جهت اجرایی شدن  می باشد.

ملکی ضمن اشاره به  عملکرد مطلوب برخی از موسسین مدارس غیر دولتی در حوزه پرورشی خاطرنشان كرد: یکی از دغدغه های اصلی نسبت به عملکرد مدارس غیردولتی بحث فعالیت های تربیتی آن است که برخی از مواقع دغدغه های ابراز شده از این انتقادات هم به حق است ولی نباید تلاش هاي صورت گرفته در مدارس غيردولتي نادیده گرفته شود.

وي افزود :  طبق فرمایشات امام (ره ) و مقام معظم رهبری مانباید  بیش ازآنکه کمک کنیم ، مانع کار بخش خصوصی شویم و کارشکنی کنیم بلکه باید زمینه های کمک به این بخش را مهیا کنیم .

ملكي ضمن اعلام همکاری همه جانبه حوزه علمیه با  بخش مشارکت های مردمی گفت : حوزه علمیه می تواند در کنار مدارس حوزوی مدارس غیر دولتی تاسیس كند و برای بالا بردن کیفیت تربیتی مدارس غیر دولتی، دوره های آموزشی تربیتی برای دبیران و مدیران این مدارس با استفاده از ظرفیت حوزه نماید .

توجه به فعاليت هاي تربيتي در مدارس غيردولتي ضروري است

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author