توجه به استعدادها، اولويت اول در هدايت تحصيلي دانش آموزان است

توجه به استعدادها، اولويت اول در هدايت تحصيلي دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، مسعود شكوهي اظهاركرد: در انتخاب شاخه و رشته تحصيلي تأكيد بر اين است كه ملاك‌هاي اصلي مشاوران در تعيين دانش آموزان و والدين آنان مدنظر قرار گيرد و زمينه‌هاي استعدادي با توجه به نياز حال و آينده كشور باشد.

مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه توجه حداكثري به نمرات درسي ديگر در هدايت تحصيلي جايي ندارد، تصريح كرد: نمرات دوره متوسطه اول نشانگرهاي عمومي هستند كه نمي‌توانند مبناي اصولي و منطقي كافي براي هدايت  دانش آموزان قرار گيرند.

وي از چرخش كيفي و متفاوت هدايت تحصيلي دانش آموزان در پايان سال نهم خبر داد، خاطرنشان كرد: مشاوران و مديران مي‌بايست به اين ظرافت مهم و حساس در توجيه والدين آگاه باشند و در مشاوره فردي دانش آموزان و اولياء به آن اشاره كنند.

توجه به استعدادها، اولويت اول در هدايت تحصيلي دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، مسعود شكوهي اظهاركرد: در انتخاب شاخه و رشته تحصيلي تأكيد بر اين است كه ملاك‌هاي اصلي مشاوران در تعيين دانش آموزان و والدين آنان مدنظر قرار گيرد و زمينه‌هاي استعدادي با توجه به نياز حال و آينده كشور باشد.

مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه توجه حداكثري به نمرات درسي ديگر در هدايت تحصيلي جايي ندارد، تصريح كرد: نمرات دوره متوسطه اول نشانگرهاي عمومي هستند كه نمي‌توانند مبناي اصولي و منطقي كافي براي هدايت  دانش آموزان قرار گيرند.

وي از چرخش كيفي و متفاوت هدايت تحصيلي دانش آموزان در پايان سال نهم خبر داد، خاطرنشان كرد: مشاوران و مديران مي‌بايست به اين ظرافت مهم و حساس در توجيه والدين آگاه باشند و در مشاوره فردي دانش آموزان و اولياء به آن اشاره كنند.

توجه به استعدادها، اولويت اول در هدايت تحصيلي دانش آموزان است

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author