توانمند سازي معلمان در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ضروري است

توانمند سازي معلمان در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ضروري است

به گزارش مركز اطلاع رساني  وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان ، سالار قاسمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اينكه اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس نیازمند مدرسان قوی و خبره است  افزود : با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی نوپدید در میان دانش آموزان ضرورت ایجاب می کند که اطلاعات فرهنگیان و اولیا درباره انواع آسیب ها، شناخت عوامل خطر، محافظت و پیشگیری اولیه از اعتیاد با انجام اقداماتی افزایش یابد.

وی  گفت : در همین راستا خواستار اختصاص اعتباراتی برای برگزاری دوره ضمن خدمت جهت توانمندسازی فرهنگیان به میزان 2 میلیارد ریال با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد شد.

قاسمی تصريح كرد :  معرفی مدرسان خبره از سایر دستگاه ها، برگزاری همایش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، شناخت عوامل خطر و محافظ و افزایش پوشش طرح قاضی مدرسه را از دیگر انتظارهای شورای آموزش و پرورش استان اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از اختصاص اعتبار به 3 مصوبه سفر رئیس جمهوری به استان خبر داد و افزود: با موافقت هیات دولت، اعتبار لازم جهت احداث ساختمان اداره کل، استخر و اردوگاه دانش آموزی یانس آباد اختصاص خواهد یافت.

توانمند سازي معلمان در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ضروري است

به گزارش مركز اطلاع رساني  وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان ، سالار قاسمی در نشست شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اينكه اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس نیازمند مدرسان قوی و خبره است  افزود : با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی نوپدید در میان دانش آموزان ضرورت ایجاب می کند که اطلاعات فرهنگیان و اولیا درباره انواع آسیب ها، شناخت عوامل خطر، محافظت و پیشگیری اولیه از اعتیاد با انجام اقداماتی افزایش یابد.

وی  گفت : در همین راستا خواستار اختصاص اعتباراتی برای برگزاری دوره ضمن خدمت جهت توانمندسازی فرهنگیان به میزان 2 میلیارد ریال با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد شد.

قاسمی تصريح كرد :  معرفی مدرسان خبره از سایر دستگاه ها، برگزاری همایش در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، شناخت عوامل خطر و محافظ و افزایش پوشش طرح قاضی مدرسه را از دیگر انتظارهای شورای آموزش و پرورش استان اعلام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از اختصاص اعتبار به 3 مصوبه سفر رئیس جمهوری به استان خبر داد و افزود: با موافقت هیات دولت، اعتبار لازم جهت احداث ساختمان اداره کل، استخر و اردوگاه دانش آموزی یانس آباد اختصاص خواهد یافت.

توانمند سازي معلمان در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ضروري است

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author