توافقات اولیه با نماینده کاوه رضایی به دست آمد/ او فردا برای عقد قرارداد به باشگاه می‌آید

توافقات اولیه با نماینده کاوه رضایی به دست آمد/ او فردا برای عقد قرارداد به باشگاه می‌آید
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: تا حدود زیادی توافقات برای پیوستن کاوه رضایی به پرسپولیس به دست آمد.

توافقات اولیه با نماینده کاوه رضایی به دست آمد/ او فردا برای عقد قرارداد به باشگاه می‌آید

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: تا حدود زیادی توافقات برای پیوستن کاوه رضایی به پرسپولیس به دست آمد.
توافقات اولیه با نماینده کاوه رضایی به دست آمد/ او فردا برای عقد قرارداد به باشگاه می‌آید

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author