توازن در رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه از دغدغه هاي آموزش و پرورش استان است

توازن در رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه از دغدغه هاي آموزش و پرورش استان است

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سیدمصطفوی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ضمن گرامیداشت یاد 143 شهید فرهنگی استان و تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم با بیان اینکه آموزش و پرورش با بیشترین نیروی انسانی و حجم وسیعی از افراد جامعه سر و کار دارد اظهاركرد : بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری همه دستگاه های اجرایی کشور باید به آموزش و پرورش جهت موفقیت در امر تعلیم و تربیت کمک کنند.

وي، 750 مساله در حوزه آموزش و پرورش را قابل تامل دانست و تصريح كرد : همه تلاش مسئولین آموزش و پرورش این است که برای رفع دغدغه هایی اساسی در آموزش و پرورش همت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي توجه به دوره ابتدایی، مسئله بازمانده از تحصیل و توازن در رشته های تحصیلی را در دوره متوسطه از جمله دغدغه های مهم مسئولین آموزش و پرورش استان دانست و خاطر نشان کرد: خوشبختانه 6/99 درصد دانش آموزان استان در مقطع ابتدایی تحت پوشش قرار گرفتند که این درصد خوبی برای استان است و باید  دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز با کمک خانواده ها به حداقل برسد و شاهد روزی باشیم که هیچ کسی در استان از تحصیل و علم بی بهره نباشد.

سیدمصطفوی شناسایی مناطق پرخطر با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مسئول  و صیانت از آسیب های اجتماعی دانش آموزان را ضروری دانست و گفت : مدرسه امن ترین و سالمترین محیط برای دانش آموزان است و باید مراقبت ویژه از این فضا را داشته باشیم و خانواده ها در همراهی  با آموزش و پرورش در این خصوص پیشگام باشند.

توازن در رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه از دغدغه هاي آموزش و پرورش استان است

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سیدمصطفوی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ضمن گرامیداشت یاد 143 شهید فرهنگی استان و تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم با بیان اینکه آموزش و پرورش با بیشترین نیروی انسانی و حجم وسیعی از افراد جامعه سر و کار دارد اظهاركرد : بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری همه دستگاه های اجرایی کشور باید به آموزش و پرورش جهت موفقیت در امر تعلیم و تربیت کمک کنند.

وي، 750 مساله در حوزه آموزش و پرورش را قابل تامل دانست و تصريح كرد : همه تلاش مسئولین آموزش و پرورش این است که برای رفع دغدغه هایی اساسی در آموزش و پرورش همت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي توجه به دوره ابتدایی، مسئله بازمانده از تحصیل و توازن در رشته های تحصیلی را در دوره متوسطه از جمله دغدغه های مهم مسئولین آموزش و پرورش استان دانست و خاطر نشان کرد: خوشبختانه 6/99 درصد دانش آموزان استان در مقطع ابتدایی تحت پوشش قرار گرفتند که این درصد خوبی برای استان است و باید  دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز با کمک خانواده ها به حداقل برسد و شاهد روزی باشیم که هیچ کسی در استان از تحصیل و علم بی بهره نباشد.

سیدمصطفوی شناسایی مناطق پرخطر با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مسئول  و صیانت از آسیب های اجتماعی دانش آموزان را ضروری دانست و گفت : مدرسه امن ترین و سالمترین محیط برای دانش آموزان است و باید مراقبت ویژه از این فضا را داشته باشیم و خانواده ها در همراهی  با آموزش و پرورش در این خصوص پیشگام باشند.

توازن در رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه از دغدغه هاي آموزش و پرورش استان است

بک لینک رنک 3

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author