تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی

تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره انتظارات خود در خصوص اجرا شدن مطلوب هدایت تحصیلی را از حاضرین بیان و اظهار کرد: تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان ها اولین انتظار من است که برای هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت ها راهبری شود. در متن های تصویب شده شورای عالی آموزش و پرورش با نظر وزیر آموزش و پرورش آمده که باید کار هدایت تحصیلی دانش آموزان در ستاد دنبال شود لذا اساس کار این هدایت تشکیل کمیته ای در استان ها خواهد بود.

فرهنگ سازی هدایت تحصیلی در مناسبت ها

وی تصريح کرد : می توان در مناسبت های مختلف مانند هفته معرفی مشاغل در استان ها موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان را فرهنگ سازی کنیم.

وی خاطرنشان كرد : با این فرهنگ سازی هدایت تحصیلی، مسئولین را به سمت تقویت رشته های مورد نیاز خواهد برد و می توان از هفته مشاغل برای فرهنگ سازی شغل های مورد نیاز متناسب با رشته ها استفاده کرد.

كفاش افزود : سال گذشته در جشنواره خیرین مدرسه ساز چند استان نمایشگاه هایی که توسط دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار دانش هدایت می شد برگزار کردند در واقع از هر فرصتی برای معرفی و فرهنگ سازی استفاده شد.

معاون پرورشی و فرهنگی  وزيرآموزش و پرورش بيان کرد : برگزاری دوره های ضمن خدمت آموزشي می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.

تهیه بسته های آموزشی برای مدارس

وی به تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی اشاره کرد و افزود: با توزیع بسته های آموزشی هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور فرهنگ سازی خواهد شد و می توان برای آگاه سازی اقشار جامعه این بسته ها را تهیه کرد.

کفاش به بيان اين كه باید براي هدایت تحصیلی در 2 هفته اول تیر بسیج شویم، ادامه داد : اوج کار هدایت تحصیلی در این 2 هفته مشاهده می شود باید مشاوران ، مدیران و معاونان مدارس سربازان صف را آماده کنند.

 مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن

کفاش افزود: تعیین و مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن دانش آموزان مهم است چرا که توزیع متوازن یک سیاست علمی به شمار می رود و باید در این خصوص جلسات توجیهی برگزار کنیم تا این کار فرهنگ سازی شود.

تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حمیدرضا کفاش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره انتظارات خود در خصوص اجرا شدن مطلوب هدایت تحصیلی را از حاضرین بیان و اظهار کرد: تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در استان ها اولین انتظار من است که برای هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت ها راهبری شود. در متن های تصویب شده شورای عالی آموزش و پرورش با نظر وزیر آموزش و پرورش آمده که باید کار هدایت تحصیلی دانش آموزان در ستاد دنبال شود لذا اساس کار این هدایت تشکیل کمیته ای در استان ها خواهد بود.

فرهنگ سازی هدایت تحصیلی در مناسبت ها

(image)

وی تصريح کرد : می توان در مناسبت های مختلف مانند هفته معرفی مشاغل در استان ها موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان را فرهنگ سازی کنیم.

وی خاطرنشان كرد : با این فرهنگ سازی هدایت تحصیلی، مسئولین را به سمت تقویت رشته های مورد نیاز خواهد برد و می توان از هفته مشاغل برای فرهنگ سازی شغل های مورد نیاز متناسب با رشته ها استفاده کرد.

كفاش افزود : سال گذشته در جشنواره خیرین مدرسه ساز چند استان نمایشگاه هایی که توسط دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار دانش هدایت می شد برگزار کردند در واقع از هر فرصتی برای معرفی و فرهنگ سازی استفاده شد.

معاون پرورشی و فرهنگی  وزيرآموزش و پرورش بيان کرد : برگزاری دوره های ضمن خدمت آموزشي می تواند بسیاری از گره ها را باز کند.

تهیه بسته های آموزشی برای مدارس

وی به تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی اشاره کرد و افزود: با توزیع بسته های آموزشی هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور فرهنگ سازی خواهد شد و می توان برای آگاه سازی اقشار جامعه این بسته ها را تهیه کرد.

کفاش به بيان اين كه باید براي هدایت تحصیلی در 2 هفته اول تیر بسیج شویم، ادامه داد : اوج کار هدایت تحصیلی در این 2 هفته مشاهده می شود باید مشاوران ، مدیران و معاونان مدارس سربازان صف را آماده کنند.

 مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن

(image)

کفاش افزود: تعیین و مشخص کردن ظرفیت رشته های تحصیلی برای توزیع متوازن دانش آموزان مهم است چرا که توزیع متوازن یک سیاست علمی به شمار می رود و باید در این خصوص جلسات توجیهی برگزار کنیم تا این کار فرهنگ سازی شود.

تهیه و توزیع بسته های آموزشی با محوریت هدایت تحصیلی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author