تهيه نرم افزار جامع هدايت تحصيلي با همكاري مركزفناوري اطلاعات

تهيه نرم افزار جامع هدايت تحصيلي با همكاري مركزفناوري اطلاعات

 به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا كفاش اظهاركرد: پس از تصویب آیین نامه هدایت تحصیلی جلسات متعدد از ستاد تا صف به منظور هماهنگی های اجرایی و تمهید مقدمات با مشاركت فعال این معاونت و معاونت های ذی ربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده است و مدیران دو بخش با حضور مستمر در جمع مدیران، مشاوران و كارشناسان مشاوره متوسطه استان ها ، نواحی و منطقه حضور یافته اند و به تبیین اجرائیات موضوع پرداخته اند.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : از جمله اقدامات اساسی دیگر این معاونت تدوین مدل هدایت تحصیلی با دخالت دادن تمامی دروس برای تمامی رشته ها و زمینه های تحصیلی و همچنین اختصاص ضریب خاص به هر یك از دروس با ارتباط عمودی و افقی آن ها برای ورود به رشته ها و زمینه های شغلی – تحصیلی است.

وي خاطرنشان كرد: این معاونت با ارتباط تنگاتنگ مركز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، نرم افزار جامع هدایت تحصیلی را تدوین و با تلاش شبانه روزی همكاران آن مركز زمینه برای اجرای هدایت تحصیلی در سامانه پرونده الكترونیكی مشاوره فراهم شد كه این مهم ضمن تسهیل در هدایت تحصیلی نقش چشمگیری در هدایت متوازن و علمی با توجه به دسترسی به همه اطلاعات دانش آموزان در حوزه رغبت، استعداد ، عملكرد تحصیلی، امكانات منطقه و نیاز جامعه بصورت كشوری،‌ استانی، منطقه ای و مدرسه ای دارد .

 كفاش افزود : در سطح مدرسه نیز ضمن توجیه همه عوامل (مدیر، ‌معلم،‌ مشاوره، معاونین و كاركنان) دوره های آموزشی تبیینی برای والدین و دانش آموزان با ایجاد تفكری متفاوت (یعنی مد نظر قرار دادن استعدادهای متفاوت به جای تاكید صرف بر هوش و نمرات درسی) در انتخاب رشته تحصیلی برگزار شده است .

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه كرد: مشاوران با روشی تبیینی و اقناعی نسبت به هدایت دانش آموزان اهتمام ورزند و ایمان دارم كه مشاوران در این امر توانا و مثل همیشه آگاهانه و صبورانه عمل خواهند كرد.

تهيه نرم افزار جامع هدايت تحصيلي با همكاري مركزفناوري اطلاعات

 به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا كفاش اظهاركرد: پس از تصویب آیین نامه هدایت تحصیلی جلسات متعدد از ستاد تا صف به منظور هماهنگی های اجرایی و تمهید مقدمات با مشاركت فعال این معاونت و معاونت های ذی ربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده است و مدیران دو بخش با حضور مستمر در جمع مدیران، مشاوران و كارشناسان مشاوره متوسطه استان ها ، نواحی و منطقه حضور یافته اند و به تبیین اجرائیات موضوع پرداخته اند.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : از جمله اقدامات اساسی دیگر این معاونت تدوین مدل هدایت تحصیلی با دخالت دادن تمامی دروس برای تمامی رشته ها و زمینه های تحصیلی و همچنین اختصاص ضریب خاص به هر یك از دروس با ارتباط عمودی و افقی آن ها برای ورود به رشته ها و زمینه های شغلی – تحصیلی است.

وي خاطرنشان كرد: این معاونت با ارتباط تنگاتنگ مركز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، نرم افزار جامع هدایت تحصیلی را تدوین و با تلاش شبانه روزی همكاران آن مركز زمینه برای اجرای هدایت تحصیلی در سامانه پرونده الكترونیكی مشاوره فراهم شد كه این مهم ضمن تسهیل در هدایت تحصیلی نقش چشمگیری در هدایت متوازن و علمی با توجه به دسترسی به همه اطلاعات دانش آموزان در حوزه رغبت، استعداد ، عملكرد تحصیلی، امكانات منطقه و نیاز جامعه بصورت كشوری،‌ استانی، منطقه ای و مدرسه ای دارد .

 كفاش افزود : در سطح مدرسه نیز ضمن توجیه همه عوامل (مدیر، ‌معلم،‌ مشاوره، معاونین و كاركنان) دوره های آموزشی تبیینی برای والدین و دانش آموزان با ایجاد تفكری متفاوت (یعنی مد نظر قرار دادن استعدادهای متفاوت به جای تاكید صرف بر هوش و نمرات درسی) در انتخاب رشته تحصیلی برگزار شده است .

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه كرد: مشاوران با روشی تبیینی و اقناعی نسبت به هدایت دانش آموزان اهتمام ورزند و ایمان دارم كه مشاوران در این امر توانا و مثل همیشه آگاهانه و صبورانه عمل خواهند كرد.

تهيه نرم افزار جامع هدايت تحصيلي با همكاري مركزفناوري اطلاعات

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author