تمهيدات آموزش و پرورش براي افزايش قبولي دانش آموزان روستايي در دانشگاه ها

تمهيدات آموزش و پرورش براي افزايش قبولي دانش آموزان روستايي در دانشگاه ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار با معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري كه در ساختمان نهاد رياست جمهوري برگزار  شد،  با اشاره به اينكه  سه استان سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و آذربايجان غربي و كرمان از مناطق محروم كشور هستند،  گفت : در حوزه  آموزش و پرورش در اين مناطق اقدامات  مفيدي را انجام داده ايم و اميدواريم به توفيقاتي دست پيدا كنيم.

وي گفت : 94 درصد نوجوانان روستايي كه در سن متوسطه اول هستند و 82 درصد روستايياني كه در سن متوسط دوم هستند تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته اند.

فاني ادامه داد : تلاش كرده ايم در مناطق روستايي با به كارگيري معلمان تخصصي،  كيفيت تحصيلي دانش آموزان را بالاتر برده و امكانات آنها را براي قبولي در دانشگاه هاي دولتي كشور  افزايش  دهيم.

 

 

تمهيدات آموزش و پرورش براي افزايش قبولي دانش آموزان روستايي در دانشگاه ها

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار با معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري كه در ساختمان نهاد رياست جمهوري برگزار  شد،  با اشاره به اينكه  سه استان سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و آذربايجان غربي و كرمان از مناطق محروم كشور هستند،  گفت : در حوزه  آموزش و پرورش در اين مناطق اقدامات  مفيدي را انجام داده ايم و اميدواريم به توفيقاتي دست پيدا كنيم.

وي گفت : 94 درصد نوجوانان روستايي كه در سن متوسطه اول هستند و 82 درصد روستايياني كه در سن متوسط دوم هستند تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته اند.

فاني ادامه داد : تلاش كرده ايم در مناطق روستايي با به كارگيري معلمان تخصصي،  كيفيت تحصيلي دانش آموزان را بالاتر برده و امكانات آنها را براي قبولي در دانشگاه هاي دولتي كشور  افزايش  دهيم.

 

 

تمهيدات آموزش و پرورش براي افزايش قبولي دانش آموزان روستايي در دانشگاه ها

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author