تلاش مي كنيم طرح هاي جديد آموزش وپرورش تا پايان دولت تدبير واميدي اجرايي شود

تلاش مي كنيم طرح هاي جديد آموزش وپرورش تا پايان دولت تدبير واميدي اجرايي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي اصغر فاني در جلسه گزارش فعاليت هاي پرورشي كه با حضور معاون پرورشي و فرهنگي وزير و مديران آن حوزه در ساختمان علاقه مندان برگزار شد؛ اظهاركرد: رويكردهاي جديد حوزه پرورشي در دولت تدبير واميد بايد به صورت پررنگ تر بيان شود و چالش هاي موجود در ابتداي كارنیز مشخص و هم چنين پيشنهادهايي براي فعاليت هاي پرورشي در آينده ارائه شود.

وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: در ارائه گزارش بايد سعي شود سه مقوله چالش ها، رويكردها و برنامه ها مشخص و كاملا مديريتي تنظيم شود.

وي خاطرنشان كرد: حوزه پرورشي بايد تلاش كند برنامه های جديدي كه در دوره تدبير واميد طراحي کرده است را قبل از پايان دولت يازدهم اجرايي کند.

فاني افزود: تمام برنامه هاي مربوط به دانش آموزان است، پس بايد ادارات كل حوزه پرورشي به صورت تركيبي فعاليت خود را تنظيم ، طراحي و اجرا كنند، واز فعالیت های تجزیه ای بپرهیزند.

تلاش مي كنيم طرح هاي جديد آموزش وپرورش تا پايان دولت تدبير واميدي اجرايي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، علي اصغر فاني در جلسه گزارش فعاليت هاي پرورشي كه با حضور معاون پرورشي و فرهنگي وزير و مديران آن حوزه در ساختمان علاقه مندان برگزار شد؛ اظهاركرد: رويكردهاي جديد حوزه پرورشي در دولت تدبير واميد بايد به صورت پررنگ تر بيان شود و چالش هاي موجود در ابتداي كارنیز مشخص و هم چنين پيشنهادهايي براي فعاليت هاي پرورشي در آينده ارائه شود.

وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: در ارائه گزارش بايد سعي شود سه مقوله چالش ها، رويكردها و برنامه ها مشخص و كاملا مديريتي تنظيم شود.

وي خاطرنشان كرد: حوزه پرورشي بايد تلاش كند برنامه های جديدي كه در دوره تدبير واميد طراحي کرده است را قبل از پايان دولت يازدهم اجرايي کند.

فاني افزود: تمام برنامه هاي مربوط به دانش آموزان است، پس بايد ادارات كل حوزه پرورشي به صورت تركيبي فعاليت خود را تنظيم ، طراحي و اجرا كنند، واز فعالیت های تجزیه ای بپرهیزند.

تلاش مي كنيم طرح هاي جديد آموزش وپرورش تا پايان دولت تدبير واميدي اجرايي شود

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author