تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی و صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه است

تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی و صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه است

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان رضوی، حمیدرضا کفاش در هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان در مشهد با بیان این نکته که استان خراسان رضوی درتمامی زمینه های علمی وفرهنگی وکارخیرمدرسه سازی پیشتاز والگوی کشوراست ، اظهاركرد : جمع خیرین برای مجموعه ی آموزش وپرورش مایه ی افتخار و تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی است و این اقدام در خورشان آنان صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه محسوب می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : در خراسان مردان بزرگی همچون شهید مطهری، شهید صیادشیرازی، عطار، خیام و سایر بزرگان زیسته اندوخیرین با الهام از روحیه این بزرگان اقدام به فعالیت های نیک کرده و این مسیر را ادامه می دهند.

وی افزود: بزرگانی که دراین مسیرگام برمی دارند عظمت کار واهمیت علم ودانش را دریافته اند ونام نیک وعمل خیرانان درتاریخ جاودانه باقی خواهد ماند.

کفاش با اشاره به کمبود فضاهای پرورشی و فرهنگی در مدارس خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر مدارس ما تنها به یک فضای خشک و تک‌بعدی تبدیل شده اند.

معاون پرورشی، فرهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش  با تاکید بر توسعه بخش های فرهنگی وکمک آموزشی در مدارس یادآور شد: مدارس باید دارای بهترین نمازخانه، بهترین کانون‌های علمی و بهترین مراکز مشاوره  باشد تا دانش آموزان در بخش‌های مختلف به صورت همزمان تعلیم و تربیت پرورش یابند.

تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی و صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه است

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان رضوی، حمیدرضا کفاش در هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان در مشهد با بیان این نکته که استان خراسان رضوی درتمامی زمینه های علمی وفرهنگی وکارخیرمدرسه سازی پیشتاز والگوی کشوراست ، اظهاركرد : جمع خیرین برای مجموعه ی آموزش وپرورش مایه ی افتخار و تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی است و این اقدام در خورشان آنان صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه محسوب می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : در خراسان مردان بزرگی همچون شهید مطهری، شهید صیادشیرازی، عطار، خیام و سایر بزرگان زیسته اندوخیرین با الهام از روحیه این بزرگان اقدام به فعالیت های نیک کرده و این مسیر را ادامه می دهند.

وی افزود: بزرگانی که دراین مسیرگام برمی دارند عظمت کار واهمیت علم ودانش را دریافته اند ونام نیک وعمل خیرانان درتاریخ جاودانه باقی خواهد ماند.

کفاش با اشاره به کمبود فضاهای پرورشی و فرهنگی در مدارس خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر مدارس ما تنها به یک فضای خشک و تک‌بعدی تبدیل شده اند.

معاون پرورشی، فرهنگی وزیر آموزش‌ و پرورش  با تاکید بر توسعه بخش های فرهنگی وکمک آموزشی در مدارس یادآور شد: مدارس باید دارای بهترین نمازخانه، بهترین کانون‌های علمی و بهترین مراکز مشاوره  باشد تا دانش آموزان در بخش‌های مختلف به صورت همزمان تعلیم و تربیت پرورش یابند.

تلاش موثر خیرین مدرسه ساز ستودنی و صدقه جاریه به معنای واقعی کلمه است

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author