تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي اولويت اصلي مدارس آموزش از راه دوراست

تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي اولويت اصلي مدارس آموزش از راه دوراست

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش ازظهرامروزگودرز شاهمرادي در نشست خبري كه به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور كه درساختمان زنده يادعلاقه‌مندان برگزارشد، با بيان اينكه آموزش از راه دور يك سيستم هدايت شده و فرايندي است كه آموزش گيرندگان را به منابع آموزشي دوردست متصل مي كند گفت: آموزش از راه دور ابزاري براي يادگيري مكمل است.

وي افزود: آموزش از راه دور يك پيشينه جهاني دارد و به دهه اول 1700 ميلادي باز مي‌گردد. امروز آموزش از طريق يادگيري الكترونيكي به گونه‌اي شده است كه نهادهاي مختلف به طرق گوناگون از آن بهره مي‌گيرند.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه آموزش از راه دور به معناي نفي آموزش سنتي نيست بلكه به فراخور شرايط هردو روش قابل بهره‌برداري است اظهار كرد: در كشور ما به چهار علت اين آموزش توسعه يافت، علت نخست نياز به تامين آموزش مادام العمر بود. علت و ضرورت دوم محدوديت هاي تحصيلي بود. به عنوان مثال دختراني كه متاهل مي شوند بايد مدارس عادي را ترك كنند يا سن افرادي از آموزش مي‌گذرد.
شاهمرادي ادامه داد: ضرورت سوم نارسايي سيستم آموزشي سنتي رايج است. هنوز پوشش صد در صدي نداريم و اين نرخ در دوره ابتدايي 97.9 درصد،متوسطه اول 93.4 درصد و دوم متوسطه 80.24 درصد است و ما بايد تلاش كنيم اين نرخ كامل شود.
وي با اشاره به افزايش اقبال به سمت رسانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي گفت: اين امكان، فرصتي براي توسعه آموزش از راه دور است. دغدغه و توصيه اميد رهبري اين است كه هيچ كودك و نوجواني از آموزش محروم نشود و آموزش از راه دور اين ظرفيت را دارد كه از آمار بازماندگان از تحصيل بكاهد.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به پيشينه شكل گيري مدارس آموزش از راه دور در ايران پرداخت و گفت: آموزش از راه دور از سال 1383 و با 120 مركز شكل گرفت و در اين سالها مشكلات و نواقصي وجود داشت كه در سال 89 با دو مصوبه شوراي عالي آموزش از راه دور به شكل نيمه راكد در آمد تا نواقص رفع شوند.
شاهمرادي در ادامه با بيان اينكه وارد مراحل جديدي شده‌ايم و همه براي تقويت و توسعه مدارس آموزش از راه دور تلاش مي كنيم گفت: چندي پيش دو مصوبه خوب داشتيم و به مدارسي كه بالاي 100 دانش آموز داشتند مدير رسمي اعزام و اجازه برگزاري امتحانات به اين مدارس داده شد.
وي به سير نظارت بر مدارس آموزش از راه دور اشاره كردو گفت: هر نيمسال يك مرتبه بازرسي از مدارس انجام مي شود و ما نظارت همتا كه نوعي خودنظارتي است را نيز اجرا كرديم.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش افزود: از سال گذشته جشنواره مدارس آموزش از راه دور براي نخستين بار كليد خورد و اقدام ارزشمندي بود كه توانستيم داشته ها و دستاوردهاي دانش آموزان اين مدارس را به جامعه معرفي كنيم.
شاهمرادي ادامه داد: آيين نامه‌هاي مدارس در شوراي عالي مورد بازنگري قرار گرفته و در حال اصلاح و تجميع آيين‌نامه‌هاي مدارس آموزش از راه دور، ايثارگران و بزرگسالان در شوراي عالي آموزش و پرورش هستيم.
وي به برخورد قاطع با مدارس متخلف نيز اشاره و عنوان كرد: دوره هاي آموزشي حضوري و غيرحضوري براي كاركنان مدارس برگزار شده است.

تنها مركز مجاز صدور ديپلم، آموزش و پرورش است
مدير آموزش از راه دور با بيان اينكه تلاش شده تا شائبه صدور مدرك ديپلم كه ممكن است در مدارس ما ريشه داشته باشد را برطرف كنيم گفت: برخي مراكز فني و حرفه اي تبليغات مي كردند كه ديپلم رسمي از سوي آموزش و پرورش به متقاضيان مي دهند. با حكمي كه دادستاني داد با هر مركزي كه تبليغات در اين زمينه مي كرد برخورد شد، زيرا تنها مركز مجاز صدور ديپلم، آموزش و پرورش است.
شاهمرادي با بيان اينكه كاردانش در گذشته محدود شده بود اما امسال از دو رشته به شش رشته ارتقاء يافته و سال آينده نيز براي توسعه اين رشته‌ها اقدام و تلاش مي كنيم گفت: طي دو سال اخير همه توجه ما بر كيفيت بخشي معطوف شده است.
وي به ارائه آمار آموزش از راه دور پرداخت و گفت: البته هنوز سامانه سناد بسته نشده و اگر هنوز فردي باقي مانده باشد و داراي شرايط خاصي باشد مي تواند به ادارات آموزش و پرورش مراجعه كند تا پس از بررسي پرونده ظرفيتي براي او ايجاد كنيم. تا اين لحظه در 1653 مدرسه فعالي كه داريم اطلاعات 187 هزار و 177 نفر وارد سامانه سناد شده است و رشد 3 تا 5 درصدي را پيش بيني مي كنيم. آمار دختران ما نيز افزايش يافته است. از حيث ميزان ثبت نام اصفهان در صدر و خراسان جنوبي در انتهاي جدول فراواني قرار دارند.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به وجود 2014 مشاور و 687 مدير اعزامي به مدارس اشاره كرد و گفت: امسال تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي همچنان در اولويت كاري ما قرار دارد و كيفيت بخشي به فعاليتهاي اين مدارس را در 9 سرفصل دنبال مي‌كنيم. علاوه بر اين براي توسعه ضابطه مند مدارس تلاش مي كنيم البته اگر آمار جذب كند باشد، توسعه مدارس را به صلاح نمي دانيم.
شاهمرادي با بيان اينكه اجراي نمايه برنامه آموزش از راه دور در مدارس از برنامه هاي سال جاري ماست گفت: نظارت جامع، برگزاري دومين جشنواره قلم، اجراي طرح شبكه مشاورين تحصيل غيرحضوري، اجراي طرح آموزش الكترونيكي، تشكيل ستاد استاني براي پوشش بازماندگان از تحصيل و تدوين فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني از ديگر برنامه‌هاي سال جاري مدارس آموزش از راه دور هستند.
وي درخصوص برخي تخلفات مدارس آموزش از راه دور اظهار كرد: عدول از ضوابط تخلف محسوب مي شود. برخي تخلفات با تذكر قابل اصلاح هستند و برخي ديگر به شوراي نظارت ارجاع مي شوند. در گذشته تخلفاتي در حوزه برگزاري امتحانات و ثبت نام غيرمجاز مشاهده مي‌شد.
وي افزود: دوسال قبل 34 پرونده رسيدگي و 11 مركز تعطيل شدند اما سال گذشته تعطيلي به علت تخلفات نداشتيم.

تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي اولويت اصلي مدارس آموزش از راه دوراست

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش ازظهرامروزگودرز شاهمرادي در نشست خبري كه به مناسبت سالروز تاسيس مدارس آموزش از راه دور كه درساختمان زنده يادعلاقه‌مندان برگزارشد، با بيان اينكه آموزش از راه دور يك سيستم هدايت شده و فرايندي است كه آموزش گيرندگان را به منابع آموزشي دوردست متصل مي كند گفت: آموزش از راه دور ابزاري براي يادگيري مكمل است.

وي افزود: آموزش از راه دور يك پيشينه جهاني دارد و به دهه اول 1700 ميلادي باز مي‌گردد. امروز آموزش از طريق يادگيري الكترونيكي به گونه‌اي شده است كه نهادهاي مختلف به طرق گوناگون از آن بهره مي‌گيرند.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه آموزش از راه دور به معناي نفي آموزش سنتي نيست بلكه به فراخور شرايط هردو روش قابل بهره‌برداري است اظهار كرد: در كشور ما به چهار علت اين آموزش توسعه يافت، علت نخست نياز به تامين آموزش مادام العمر بود. علت و ضرورت دوم محدوديت هاي تحصيلي بود. به عنوان مثال دختراني كه متاهل مي شوند بايد مدارس عادي را ترك كنند يا سن افرادي از آموزش مي‌گذرد.
شاهمرادي ادامه داد: ضرورت سوم نارسايي سيستم آموزشي سنتي رايج است. هنوز پوشش صد در صدي نداريم و اين نرخ در دوره ابتدايي 97.9 درصد،متوسطه اول 93.4 درصد و دوم متوسطه 80.24 درصد است و ما بايد تلاش كنيم اين نرخ كامل شود.
وي با اشاره به افزايش اقبال به سمت رسانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي گفت: اين امكان، فرصتي براي توسعه آموزش از راه دور است. دغدغه و توصيه اميد رهبري اين است كه هيچ كودك و نوجواني از آموزش محروم نشود و آموزش از راه دور اين ظرفيت را دارد كه از آمار بازماندگان از تحصيل بكاهد.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به پيشينه شكل گيري مدارس آموزش از راه دور در ايران پرداخت و گفت: آموزش از راه دور از سال 1383 و با 120 مركز شكل گرفت و در اين سالها مشكلات و نواقصي وجود داشت كه در سال 89 با دو مصوبه شوراي عالي آموزش از راه دور به شكل نيمه راكد در آمد تا نواقص رفع شوند.
شاهمرادي در ادامه با بيان اينكه وارد مراحل جديدي شده‌ايم و همه براي تقويت و توسعه مدارس آموزش از راه دور تلاش مي كنيم گفت: چندي پيش دو مصوبه خوب داشتيم و به مدارسي كه بالاي 100 دانش آموز داشتند مدير رسمي اعزام و اجازه برگزاري امتحانات به اين مدارس داده شد.
وي به سير نظارت بر مدارس آموزش از راه دور اشاره كردو گفت: هر نيمسال يك مرتبه بازرسي از مدارس انجام مي شود و ما نظارت همتا كه نوعي خودنظارتي است را نيز اجرا كرديم.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش افزود: از سال گذشته جشنواره مدارس آموزش از راه دور براي نخستين بار كليد خورد و اقدام ارزشمندي بود كه توانستيم داشته ها و دستاوردهاي دانش آموزان اين مدارس را به جامعه معرفي كنيم.
شاهمرادي ادامه داد: آيين نامه‌هاي مدارس در شوراي عالي مورد بازنگري قرار گرفته و در حال اصلاح و تجميع آيين‌نامه‌هاي مدارس آموزش از راه دور، ايثارگران و بزرگسالان در شوراي عالي آموزش و پرورش هستيم.
وي به برخورد قاطع با مدارس متخلف نيز اشاره و عنوان كرد: دوره هاي آموزشي حضوري و غيرحضوري براي كاركنان مدارس برگزار شده است.

تنها مركز مجاز صدور ديپلم، آموزش و پرورش است
مدير آموزش از راه دور با بيان اينكه تلاش شده تا شائبه صدور مدرك ديپلم كه ممكن است در مدارس ما ريشه داشته باشد را برطرف كنيم گفت: برخي مراكز فني و حرفه اي تبليغات مي كردند كه ديپلم رسمي از سوي آموزش و پرورش به متقاضيان مي دهند. با حكمي كه دادستاني داد با هر مركزي كه تبليغات در اين زمينه مي كرد برخورد شد، زيرا تنها مركز مجاز صدور ديپلم، آموزش و پرورش است.
شاهمرادي با بيان اينكه كاردانش در گذشته محدود شده بود اما امسال از دو رشته به شش رشته ارتقاء يافته و سال آينده نيز براي توسعه اين رشته‌ها اقدام و تلاش مي كنيم گفت: طي دو سال اخير همه توجه ما بر كيفيت بخشي معطوف شده است.
وي به ارائه آمار آموزش از راه دور پرداخت و گفت: البته هنوز سامانه سناد بسته نشده و اگر هنوز فردي باقي مانده باشد و داراي شرايط خاصي باشد مي تواند به ادارات آموزش و پرورش مراجعه كند تا پس از بررسي پرونده ظرفيتي براي او ايجاد كنيم. تا اين لحظه در 1653 مدرسه فعالي كه داريم اطلاعات 187 هزار و 177 نفر وارد سامانه سناد شده است و رشد 3 تا 5 درصدي را پيش بيني مي كنيم. آمار دختران ما نيز افزايش يافته است. از حيث ميزان ثبت نام اصفهان در صدر و خراسان جنوبي در انتهاي جدول فراواني قرار دارند.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به وجود 2014 مشاور و 687 مدير اعزامي به مدارس اشاره كرد و گفت: امسال تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي همچنان در اولويت كاري ما قرار دارد و كيفيت بخشي به فعاليتهاي اين مدارس را در 9 سرفصل دنبال مي‌كنيم. علاوه بر اين براي توسعه ضابطه مند مدارس تلاش مي كنيم البته اگر آمار جذب كند باشد، توسعه مدارس را به صلاح نمي دانيم.
شاهمرادي با بيان اينكه اجراي نمايه برنامه آموزش از راه دور در مدارس از برنامه هاي سال جاري ماست گفت: نظارت جامع، برگزاري دومين جشنواره قلم، اجراي طرح شبكه مشاورين تحصيل غيرحضوري، اجراي طرح آموزش الكترونيكي، تشكيل ستاد استاني براي پوشش بازماندگان از تحصيل و تدوين فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني از ديگر برنامه‌هاي سال جاري مدارس آموزش از راه دور هستند.
وي درخصوص برخي تخلفات مدارس آموزش از راه دور اظهار كرد: عدول از ضوابط تخلف محسوب مي شود. برخي تخلفات با تذكر قابل اصلاح هستند و برخي ديگر به شوراي نظارت ارجاع مي شوند. در گذشته تخلفاتي در حوزه برگزاري امتحانات و ثبت نام غيرمجاز مشاهده مي‌شد.
وي افزود: دوسال قبل 34 پرونده رسيدگي و 11 مركز تعطيل شدند اما سال گذشته تعطيلي به علت تخلفات نداشتيم.

تلاش براي افزايش پوشش تحصيلي اولويت اصلي مدارس آموزش از راه دوراست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author