تقویت مدارس دولتی از برنامه آموزش و پرورش است

تقویت مدارس دولتی از برنامه آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشی و فرهنگی، حمیدرضا کفاش روز گذشته در مراسم اختتامیه هفتمین دوره مجلس دانش آموزی در پاسخ به یکی از نمایندگان که از سیاست های آموزش و پرورش در خصوص تقویت مدارس با هدف عدم نیاز به کلاس ها و موسسات کنکوری سوال کرده بود اظهاركرد: حذف موسساتی که می خواهند مهارت های اضافی آموزش بدهند مقدور نیست ولی آموزش و پرورش می تواند بر محتوا ، سازماندهی و قیمت آنها نظارت کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد : برنامه آموزش و پرورش تقویت مدارس دولتی است و بر اساس سند تحول درصدی اضافه حقوق برای معلمان مناطق محروم پیش بینی شده لذا تقویت معلمان از نظر فوق العاده شغل برای حرکت به سمت مدارس مناطق محروم از برنامه های آموزش و پرورش است.

وي در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص سرنوشت مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان خاطرنشان كرد: این مدارس همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما دولت از افزایش بی رویه این مدارس جلوگیری می کند. توسعه و تاسیس این مدارس باید بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده باشد نه تقاضا یا اعمال نفوذ موجود در منطقه و فلسفه تاسیس مدارس نمونه دولتی نیز کمک به دانش آموزان مستعد مناطق محروم است.

کفاش در پاسخ به پرسشی در خصوص ادامه تحصیل دختران دانش آموز در مناطق محروم افزود: خوشبختانه از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که پوشش ما در دوره ابتدایی تقربیا به 100 درصد رسیده و در دوره متوسطه هم افزایش بالایی داشته است .

وي درخصوص عضویت شورای دانش آموزی در شورای استان ها گفت: من تاکید می کنم مشاوران ما از مجلس دانش آموزی همچنان به عنوان مشاور مدیران به همکاری ادامه دهند اما عضویت آنها در شورای نخبگان آموزش و پرورش باید طی مراحلی صورت بگیرد چون شورای نخبگان تعریف مشخصی دارد اما اگر بخواهیم می توانیم این پینشهاد را مطرح کنیم.

تقویت مدارس دولتی از برنامه آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشی و فرهنگی، حمیدرضا کفاش روز گذشته در مراسم اختتامیه هفتمین دوره مجلس دانش آموزی در پاسخ به یکی از نمایندگان که از سیاست های آموزش و پرورش در خصوص تقویت مدارس با هدف عدم نیاز به کلاس ها و موسسات کنکوری سوال کرده بود اظهاركرد: حذف موسساتی که می خواهند مهارت های اضافی آموزش بدهند مقدور نیست ولی آموزش و پرورش می تواند بر محتوا ، سازماندهی و قیمت آنها نظارت کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد : برنامه آموزش و پرورش تقویت مدارس دولتی است و بر اساس سند تحول درصدی اضافه حقوق برای معلمان مناطق محروم پیش بینی شده لذا تقویت معلمان از نظر فوق العاده شغل برای حرکت به سمت مدارس مناطق محروم از برنامه های آموزش و پرورش است.

وي در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص سرنوشت مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان خاطرنشان كرد: این مدارس همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما دولت از افزایش بی رویه این مدارس جلوگیری می کند. توسعه و تاسیس این مدارس باید بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده باشد نه تقاضا یا اعمال نفوذ موجود در منطقه و فلسفه تاسیس مدارس نمونه دولتی نیز کمک به دانش آموزان مستعد مناطق محروم است.

کفاش در پاسخ به پرسشی در خصوص ادامه تحصیل دختران دانش آموز در مناطق محروم افزود: خوشبختانه از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که پوشش ما در دوره ابتدایی تقربیا به 100 درصد رسیده و در دوره متوسطه هم افزایش بالایی داشته است .

وي درخصوص عضویت شورای دانش آموزی در شورای استان ها گفت: من تاکید می کنم مشاوران ما از مجلس دانش آموزی همچنان به عنوان مشاور مدیران به همکاری ادامه دهند اما عضویت آنها در شورای نخبگان آموزش و پرورش باید طی مراحلی صورت بگیرد چون شورای نخبگان تعریف مشخصی دارد اما اگر بخواهیم می توانیم این پینشهاد را مطرح کنیم.

تقویت مدارس دولتی از برنامه آموزش و پرورش است

بک لینک رنک 1
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author