تقویت روحیه پژوهشگری با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی حاصل می شود

تقویت روحیه پژوهشگری با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی حاصل می شود

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا؛ پيش از ظهر امروز علی اصغرفانی درمراسم اختتامیه جشنواره و کنگره ملی و بین المللی فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی که در مجموعه همایش های بین المللی رایزن برگزار شد ، اظهاركرد : در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش که حدود 10 سال تولید و تصویب آن به طول انجامیده است برای تربیت دانش آموزان 6 ساحت تعریف شده که یکی از آن ساحت ها تربیت علمی و فناورانه دانش آموزان است. اگر ما دانش آموزان را به فعالیت های علمی و فکر کردن ، پژوهشگری و پرسشگری عادت بدهیم این ساحت تربیتی محقق می شود.

وی  تصريح كرد : دانش آموزان ما باید نسبت به پدیده های پیرامون خود سه سوال چیستی، جرایی و چگونگی را مطرح کنند و پاسخ به این سه سوال دانش آموزان ما را پرسشگر و پژوهشگر بار می آورد

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان كرد : دستگاه بزرگ آموزش و پرورش بیش از 13 میلیون دانش آموز دارد که باید روحیه خلاقانه را در آنها پرورش دهد و مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند «آموزش و پرورش باید به جای حافظه محوری برروی خلاقیت و نوآوری دانش آموزان کار کند» .

فاني ادامه داد: رویکرد ما در تالیف کتاب ها پرورش روحیه پرسشگری و پژوهشگری در بین دانش آموزان است. ما در همه پایه های تحصیلی به دنبال این رویکرد هستیم و به خصوص در دوره ابتدایی و متوسطه اول با تعیین درس تفکر و پژوهش سعی می کنیم این روحیه را در دانش آموزان پرورش دهیم.

وزير آموزش و پروش افزود: برگزاری جشنواره های جابربن حیان در دوره ابتدایی ، نوجوان خوارزمی در دوره متوسطه اول و جوان خوارزمی در دوره متوسطه دوم برای بالابردن ابتکارات و انگیزه دانش آموزان است که این مهم با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزان رقم می خورد .

وی بيان كرد : هم اکنون بیش از 500 پژوهش سرای دانش آموزی در 500 منطقه آموزشی کشور وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در این پژوهش سراها دانشمندان آینده کشور را تربیت کنیم.

فاني افزود: دانش آموزان باید مشغول پژوهش و تحقیق با علم باشند و علم نه به دلیل علم بودنش بلکه به دلیل کاربردی و کاردستی بودنش تا بتوانند در کارهای اجرایی وارد شوند.

وی تصریح کرد: یکی از هدف های ما در آموزش و پرورش دولت یازدهم این است که هر منطقه آموزشی ما یک پژوهش سرای دانش آموزی داشته باشد تا بتوانیم فناوری های نوین ازجمله نانو و بایوتکنولوژی را توسعه دهیم

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه در نظر داریم دانش آموزان را با فناوری های نوین آشنا کنیم تا خروجی های آموزش و پرورش ، ورودی های جامعه و دانشگاه باشد، افزود: افرادي که دارای روحیه تحقق، پژوهشگری و پرسش گری باشند و اميدواريم بتوانیم در عرصه دانش بنیان اندیشمندانی را پرورش دهیم .

تقویت روحیه پژوهشگری با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی حاصل می شود

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا؛ پيش از ظهر امروز علی اصغرفانی درمراسم اختتامیه جشنواره و کنگره ملی و بین المللی فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی که در مجموعه همایش های بین المللی رایزن برگزار شد ، اظهاركرد : در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش که حدود 10 سال تولید و تصویب آن به طول انجامیده است برای تربیت دانش آموزان 6 ساحت تعریف شده که یکی از آن ساحت ها تربیت علمی و فناورانه دانش آموزان است. اگر ما دانش آموزان را به فعالیت های علمی و فکر کردن ، پژوهشگری و پرسشگری عادت بدهیم این ساحت تربیتی محقق می شود.

وی  تصريح كرد : دانش آموزان ما باید نسبت به پدیده های پیرامون خود سه سوال چیستی، جرایی و چگونگی را مطرح کنند و پاسخ به این سه سوال دانش آموزان ما را پرسشگر و پژوهشگر بار می آورد

(image)

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان كرد : دستگاه بزرگ آموزش و پرورش بیش از 13 میلیون دانش آموز دارد که باید روحیه خلاقانه را در آنها پرورش دهد و مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند «آموزش و پرورش باید به جای حافظه محوری برروی خلاقیت و نوآوری دانش آموزان کار کند» .

فاني ادامه داد: رویکرد ما در تالیف کتاب ها پرورش روحیه پرسشگری و پژوهشگری در بین دانش آموزان است. ما در همه پایه های تحصیلی به دنبال این رویکرد هستیم و به خصوص در دوره ابتدایی و متوسطه اول با تعیین درس تفکر و پژوهش سعی می کنیم این روحیه را در دانش آموزان پرورش دهیم.

وزير آموزش و پروش افزود: برگزاری جشنواره های جابربن حیان در دوره ابتدایی ، نوجوان خوارزمی در دوره متوسطه اول و جوان خوارزمی در دوره متوسطه دوم برای بالابردن ابتکارات و انگیزه دانش آموزان است که این مهم با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزان رقم می خورد .

وی بيان كرد : هم اکنون بیش از 500 پژوهش سرای دانش آموزی در 500 منطقه آموزشی کشور وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در این پژوهش سراها دانشمندان آینده کشور را تربیت کنیم.

فاني افزود: دانش آموزان باید مشغول پژوهش و تحقیق با علم باشند و علم نه به دلیل علم بودنش بلکه به دلیل کاربردی و کاردستی بودنش تا بتوانند در کارهای اجرایی وارد شوند.

وی تصریح کرد: یکی از هدف های ما در آموزش و پرورش دولت یازدهم این است که هر منطقه آموزشی ما یک پژوهش سرای دانش آموزی داشته باشد تا بتوانیم فناوری های نوین ازجمله نانو و بایوتکنولوژی را توسعه دهیم

(image)

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه در نظر داریم دانش آموزان را با فناوری های نوین آشنا کنیم تا خروجی های آموزش و پرورش ، ورودی های جامعه و دانشگاه باشد، افزود: افرادي که دارای روحیه تحقق، پژوهشگری و پرسش گری باشند و اميدواريم بتوانیم در عرصه دانش بنیان اندیشمندانی را پرورش دهیم .

(image)

تقویت روحیه پژوهشگری با تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی حاصل می شود

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author