تقدير از 188 اثر برگزيده ملّي پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

تقدير از 188 اثر برگزيده ملّي پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش از ظهر امروز، حميدرضا كفاش از نشست اعضاي ستاد اجرايي پرسش مهر 16 كه در ساختان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، گفت: بيش از سه ميليون و 200 هزار اثر در سطح منطقه اي و مدرسه اي به دبيرخانه ارسال شد كه 2 هزار و 618 اثر به دبيرخانه كشوري راه يافت.

وي با تقدير از زحمات دانش آموزان، معلمان و دانشجومعلمان كه در كنگره پرسش مهر رئيس جمهور شركت كرده اند، تصريح كرد: پس از ارزيابي هاي كشوري،  148 اثر مربوط به دانش آموزان ، معلمان و اولياي دانش آموزان و 40 اثر مربوط به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان است كه در روز كنگره از آنها تقدير به عمل مي آيد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با اشاره به فرهنگ سازي پرسش مهر شانزدهم در بين دانش آموزان خاطرنشان كرد: در يك نشست خبري كه در چند روز آينده برگزار مي كنيم جزئيات افراد داراي آثار برگزيده به همراه رتبه، نوع اثر و رشته هنري آن اطلاع رساني مي شود.

كفاش با اشاره به فشردگي برنامه هاي پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش در تابستان، اجلاس سالانه معاونت هاي پرورشي و فرهنگي ادارات كل آموزش وپرورش استان هاي سراسر كشور 26 و 27 تيرماه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار

خواهد شد.

تقدير از 188 اثر برگزيده ملّي پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش از ظهر امروز، حميدرضا كفاش از نشست اعضاي ستاد اجرايي پرسش مهر 16 كه در ساختان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، گفت: بيش از سه ميليون و 200 هزار اثر در سطح منطقه اي و مدرسه اي به دبيرخانه ارسال شد كه 2 هزار و 618 اثر به دبيرخانه كشوري راه يافت.

وي با تقدير از زحمات دانش آموزان، معلمان و دانشجومعلمان كه در كنگره پرسش مهر رئيس جمهور شركت كرده اند، تصريح كرد: پس از ارزيابي هاي كشوري،  148 اثر مربوط به دانش آموزان ، معلمان و اولياي دانش آموزان و 40 اثر مربوط به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان است كه در روز كنگره از آنها تقدير به عمل مي آيد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با اشاره به فرهنگ سازي پرسش مهر شانزدهم در بين دانش آموزان خاطرنشان كرد: در يك نشست خبري كه در چند روز آينده برگزار مي كنيم جزئيات افراد داراي آثار برگزيده به همراه رتبه، نوع اثر و رشته هنري آن اطلاع رساني مي شود.

(image)

كفاش با اشاره به فشردگي برنامه هاي پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش در تابستان، اجلاس سالانه معاونت هاي پرورشي و فرهنگي ادارات كل آموزش وپرورش استان هاي سراسر كشور 26 و 27 تيرماه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار

خواهد شد.

تقدير از 188 اثر برگزيده ملّي پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author