تعداد 3270 خانواده تا پایان تیرماه اسکان یافته اند

تعداد 3270 خانواده تا پایان تیرماه اسکان یافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضی تمجیدی اظهار كرد: مراکز پذیرش فرهنگیان استان تعداد 4550 نفر روز را در هفته گذشته تحت پوشش قرار داده اند.

وی افزود: تا پایان تیرماه سال جاری 3270 خانواده  و 13747 نفر در استان زنجان اسکان پیدا کرده اند که بر مبنای نفر روز تعداد این افراد به 21995 نفر روز می رسد.

تمجیدی تعداد خانواده های تحت پوشش اسکان را در هفته گذشته 711 و 2844 نفر و 4550 نفر روز اعلام کرد.

تعداد 3270 خانواده تا پایان تیرماه اسکان یافته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، مرتضی تمجیدی اظهار كرد: مراکز پذیرش فرهنگیان استان تعداد 4550 نفر روز را در هفته گذشته تحت پوشش قرار داده اند.

وی افزود: تا پایان تیرماه سال جاری 3270 خانواده  و 13747 نفر در استان زنجان اسکان پیدا کرده اند که بر مبنای نفر روز تعداد این افراد به 21995 نفر روز می رسد.

تمجیدی تعداد خانواده های تحت پوشش اسکان را در هفته گذشته 711 و 2844 نفر و 4550 نفر روز اعلام کرد.

تعداد 3270 خانواده تا پایان تیرماه اسکان یافته اند

بک لینک قوی

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author