تعداد مسافران فرهنگی استان از مرز 50 هزار نفر گذشت

تعداد مسافران فرهنگی استان از مرز 50 هزار نفر گذشت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهار كرد: تمامی همکاران ما در ستاد اسکان استان در تلاش هستند تا اوقات خوشی برای میهمانان فرهنگی رقم بخورد.

ناصری با بیان اینکه استان از حداکثر امکانات رفاهی خود در اسکان تابستانی بهره استفاده می کند اظهار داشت: سعی کرده ایم با تمام توان در خدمت میهمانان تابستانی باشیم و کمبودها را به حداقل برسانیم.

وی همچنین گفت: تا 29 تیر ماه 207 هزار و 335 نفر روز در قالب 12 هزار و 621 خانوار در محل های اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند.

تعداد مسافران فرهنگی استان از مرز 50 هزار نفر گذشت

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهار كرد: تمامی همکاران ما در ستاد اسکان استان در تلاش هستند تا اوقات خوشی برای میهمانان فرهنگی رقم بخورد.

ناصری با بیان اینکه استان از حداکثر امکانات رفاهی خود در اسکان تابستانی بهره استفاده می کند اظهار داشت: سعی کرده ایم با تمام توان در خدمت میهمانان تابستانی باشیم و کمبودها را به حداقل برسانیم.

وی همچنین گفت: تا 29 تیر ماه 207 هزار و 335 نفر روز در قالب 12 هزار و 621 خانوار در محل های اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده اند.

تعداد مسافران فرهنگی استان از مرز 50 هزار نفر گذشت

خرید بک لینک قوی

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author