تظاهرات در بحرین علیه «دولت» و «فرمول یک»

تظاهرات در بحرین علیه «دولت» و «فرمول یک»
شماری از مردم بحرین با برپایی تظاهرات در این کشور به برگزاری مسابقات اتوموبیل‌رانی فرمول یک اعتراض کردند.

تظاهرات در بحرین علیه «دولت» و «فرمول یک»

شماری از مردم بحرین با برپایی تظاهرات در این کشور به برگزاری مسابقات اتوموبیل‌رانی فرمول یک اعتراض کردند.
تظاهرات در بحرین علیه «دولت» و «فرمول یک»

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author