تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه مشارکت های مردمی

تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه مشارکت های مردمی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، جعفر راستگوی در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : کمبود  آموزگار ، کمبود شدید نیر وهای خدماتی ، پائین بودن حق مسئولیت همکاران محترم اداری با توجه به مسئولیت محوله در جایگاه ستادی ، عدم محصور بودن  فضا  و املاک آموزش و پرورش به دلیل کمبود منابع مالی و ایجاد مشکلات برای این نوع فضاها ، عدم انعطاف لازم درقوانین بازنشستگی  با سنوات کمتر از سی سال  برای همکارا نی که به دلایل متعدد قادر به ادامه فعالیت نمي باشند   بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان ، عدم پرداخت به موقع مطالبات ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش اين ناحيه مي باشد.

رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 تبريز  با اشاره به اين كه برگزاري اين گونه  همايش هاي سراسري در سطح مديران آموزش و پرورش كشور ، زمينه را جهت تبادل نظر و انتقال تجربيات به همديگر فراهم مي نمايند ، افزود :  گذراندن دوره كوتاه مدت و فشرده كارگاه هاي آموزشي و مهارتي در حوزه هاي پرورشي ، آموزشي ، مديريتي و برنامه سازي، براي مديران يقيناً مفيد فايده خواهد بود به شرطي كه برنامه ريزي از چنان محتوايي برخوردار باشد كه شركت كنندگان با علاقه ونشاط وافري در كلاس ها و كارگاه ها حضور يابند

راستگوی به سامان دهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی و جابجایی نیروهای بین مقاطع اشاره نمود و افزود : تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز نواحی پنج گانه تبریز و تأسیس دبیرخانه در ناحیه 2 تبریز ، جلب اعتماد و جذب بیشترین مساعدت و مشارکت خیرین  مدرسه ساز و مدرسه یار و اولیا با توجه به سياست های ابلاغی وزیر محترم در راستای مشارکت پذیری ، از مهم ترين اقدامات انجام شده در منطقه مي باشد.

تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه مشارکت های مردمی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، جعفر راستگوی در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : کمبود  آموزگار ، کمبود شدید نیر وهای خدماتی ، پائین بودن حق مسئولیت همکاران محترم اداری با توجه به مسئولیت محوله در جایگاه ستادی ، عدم محصور بودن  فضا  و املاک آموزش و پرورش به دلیل کمبود منابع مالی و ایجاد مشکلات برای این نوع فضاها ، عدم انعطاف لازم درقوانین بازنشستگی  با سنوات کمتر از سی سال  برای همکارا نی که به دلایل متعدد قادر به ادامه فعالیت نمي باشند   بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان ، عدم پرداخت به موقع مطالبات ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش اين ناحيه مي باشد.

رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 تبريز  با اشاره به اين كه برگزاري اين گونه  همايش هاي سراسري در سطح مديران آموزش و پرورش كشور ، زمينه را جهت تبادل نظر و انتقال تجربيات به همديگر فراهم مي نمايند ، افزود :  گذراندن دوره كوتاه مدت و فشرده كارگاه هاي آموزشي و مهارتي در حوزه هاي پرورشي ، آموزشي ، مديريتي و برنامه سازي، براي مديران يقيناً مفيد فايده خواهد بود به شرطي كه برنامه ريزي از چنان محتوايي برخوردار باشد كه شركت كنندگان با علاقه ونشاط وافري در كلاس ها و كارگاه ها حضور يابند

راستگوی به سامان دهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی و جابجایی نیروهای بین مقاطع اشاره نمود و افزود : تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز نواحی پنج گانه تبریز و تأسیس دبیرخانه در ناحیه 2 تبریز ، جلب اعتماد و جذب بیشترین مساعدت و مشارکت خیرین  مدرسه ساز و مدرسه یار و اولیا با توجه به سياست های ابلاغی وزیر محترم در راستای مشارکت پذیری ، از مهم ترين اقدامات انجام شده در منطقه مي باشد.

تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه مشارکت های مردمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author