تشكيل كميته مشترك ايران و عراق براي حل مشكلات دانش آموزان دو كشور

تشكيل كميته مشترك ايران و عراق براي حل مشكلات دانش آموزان دو كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار سفير، رايزن فرهنگي و مدير مدرسه امام علي «ع» ويژه دانش آموزان عراقي مقيم ايران كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان گفت: اميداوريم بتوانيم از بركات اين ماه مبارك بهره مند شويم.

وي با اشاره به سابقه تاريخي و ديني دو كشور ايران و عراق ، تصريح كرد: ايران و عراق داراي اشتراكات فرهنگي زيادي هستند و دولت همواره تاكيد مي كند تا سطح روابط با همسايگان را بيشتر كنيم و اميدواريم كشور عراق باهمكاري نيروهاي مردمي و كمك مستشاران نظامي  اش بتواند بخش هاي  در اشغال داعش را آزاد كند.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه داعش يك جريان انحرافي است ، افزود: هدف اصلي اين جريان انحرافي تضعيف اسلام است و همكاري دولت ايران با عراق براي مقابله با داعش تكليف هر مسلماني است .

فاني درخصوص خدمات رساني به دانش آموز عراقي در ايران گفت: در حال حاضر بيش از 8 هزار دانش آموز عراقي در مدارسي 13 استان مشغول به تحصيل هستند و البته ايران هم در  شهرهاي بغداد، نجف و كربلا نيز مدارسي داردكه به دانش آموزان ايراني مقيم خدمات آموزشي ارائه مي دهد.

وزير آموزش وپرورش با اشاره به اقدامات مطلوب ايران در حوزه تعليم وتربيت ، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا تجربيات ذي قيمت خود در زمينه آموزش را در اختيار همسايگان ايران به ويژه دولت عراق قرار  دهد تا اين تجربيات بتواند منشاء خدمات مفيد باشد.

وي با اشاره به مشكلات دانش آموزان عراقي درخصوص تأييد مدارك تحصيلي ، افزايش  تعداد  مدارس و  حل مشكل اقامت معلمان عراقي در ايران ، تصريح كرد: متقابلا ايران هم دركشور عراق با مشكلات متعددي مواجه است كه به نظر مي رسد بتوان با تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان دو كشور بررسي مسائل به صورت كارشناسي در اسرع وقت مشكلات دانش آموزان هر دو كشور را برطرف كرد.

فاني ادامه  داد: اخذ مجوز اقامت براي معلمان كشور ايران، تأمين زمين مناسب براي احداث مدرسه، تأمين امنيت براي معلمان مدارس، ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموزان و صدور رويداد دائم براي كاركنان مدارس ايراني از مشكلاتي است كه دولت ايران در كشور عراق با آن مواجه است.

تشكيل كميته مشترك ايران و عراق براي حل مشكلات دانش آموزان دو كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار سفير، رايزن فرهنگي و مدير مدرسه امام علي «ع» ويژه دانش آموزان عراقي مقيم ايران كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان گفت: اميداوريم بتوانيم از بركات اين ماه مبارك بهره مند شويم.

وي با اشاره به سابقه تاريخي و ديني دو كشور ايران و عراق ، تصريح كرد: ايران و عراق داراي اشتراكات فرهنگي زيادي هستند و دولت همواره تاكيد مي كند تا سطح روابط با همسايگان را بيشتر كنيم و اميدواريم كشور عراق باهمكاري نيروهاي مردمي و كمك مستشاران نظامي  اش بتواند بخش هاي  در اشغال داعش را آزاد كند.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه داعش يك جريان انحرافي است ، افزود: هدف اصلي اين جريان انحرافي تضعيف اسلام است و همكاري دولت ايران با عراق براي مقابله با داعش تكليف هر مسلماني است .

فاني درخصوص خدمات رساني به دانش آموز عراقي در ايران گفت: در حال حاضر بيش از 8 هزار دانش آموز عراقي در مدارسي 13 استان مشغول به تحصيل هستند و البته ايران هم در  شهرهاي بغداد، نجف و كربلا نيز مدارسي داردكه به دانش آموزان ايراني مقيم خدمات آموزشي ارائه مي دهد.

وزير آموزش وپرورش با اشاره به اقدامات مطلوب ايران در حوزه تعليم وتربيت ، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا تجربيات ذي قيمت خود در زمينه آموزش را در اختيار همسايگان ايران به ويژه دولت عراق قرار  دهد تا اين تجربيات بتواند منشاء خدمات مفيد باشد.

وي با اشاره به مشكلات دانش آموزان عراقي درخصوص تأييد مدارك تحصيلي ، افزايش  تعداد  مدارس و  حل مشكل اقامت معلمان عراقي در ايران ، تصريح كرد: متقابلا ايران هم دركشور عراق با مشكلات متعددي مواجه است كه به نظر مي رسد بتوان با تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان دو كشور بررسي مسائل به صورت كارشناسي در اسرع وقت مشكلات دانش آموزان هر دو كشور را برطرف كرد.

فاني ادامه  داد: اخذ مجوز اقامت براي معلمان كشور ايران، تأمين زمين مناسب براي احداث مدرسه، تأمين امنيت براي معلمان مدارس، ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموزان و صدور رويداد دائم براي كاركنان مدارس ايراني از مشكلاتي است كه دولت ايران در كشور عراق با آن مواجه است.

تشكيل كميته مشترك ايران و عراق براي حل مشكلات دانش آموزان دو كشور

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author