ترویج فرهنگ مهدویت در مدارس ، می تواند دانش آموزان رادر برابر تهاجم نرم فرهنگی بیمه کند

ترویج فرهنگ مهدویت در مدارس ، می تواند دانش آموزان رادر برابر تهاجم نرم فرهنگی بیمه کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر ، ترویج فرهنگ مهدویت را از برنامه های مهم آموزش و پرورش برشمرد و اظهار كرد : نهادینه کردن فرهنگ مهدوی مهمترین عامل در مقابله با تهاجم نرم فرهنگی دشمن و تحقق اهداف سند تحول بنیادین در حوزه تربیتی است.

وی در ادامه فرهنگ مهدویت را  پیام آور بیداری و آگاهی و زمینه ساز درک فرهنگ دینی برشمرد و گفت :  بی تردید جامعه ای که به آینده اعتقاد دارد و بر آن باور است که عصری فرا خواهد رسید که متفاوت از وضع موجود بوده ، می تواند زندگی امروز خود را نیز بر اساس الگویی کامل بسازد.

کریمی فر در ادامه به تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و بنیاد  مهدویت اشاره کرد و گفت : آموزش ترویج فرهنگ مهدویت به صورت تخصصی یکی از برنامه هایی است که در آموزش و پرورش دنبال می شود.

وی در ادامه به نقش ترویج  فرهنگ مهدویت به دانش آموزان اشاره کرد و افزود :  جامعة فردا تشکیل یافته از دانش آموزان امروز است و اگردانش آموزان  مهدوی باشند و آینده ای روشن و مشخص را با برنامه ریزی دقیق امور مبلغین و اساتید مهدوی و اولیای مدرسه برای خود ترسیم نمایند، می توانند فردا، به عنوان عضوی از جامعه مهدوی به ساختن جامعه آرمانی بپردازند و از جمله زمینه سازان ظهور محسوب شوند . 

کریمی فر در ادامه  خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موارد برای یک فرد شیعه در برابر امام عصر خود، احساس دلدادگی، شیدایی، محبت و دوست داشتن اوست و این مورد بی گمان از برجسته‌ترین آثار معرفت امام، و محبت به آن وجود مقدس است. حال به هر میزان این شناخت بیشتر باشد، محبت نیز بیشتر خواهد بود، و هر قدر محبت به امام عصر بیشتر باشد، نشان از تقرّب به ذات اقدس الهی است و این والاترین کمال است.

ترویج فرهنگ مهدویت در مدارس ، می تواند دانش آموزان رادر برابر تهاجم نرم فرهنگی بیمه کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر ، ترویج فرهنگ مهدویت را از برنامه های مهم آموزش و پرورش برشمرد و اظهار كرد : نهادینه کردن فرهنگ مهدوی مهمترین عامل در مقابله با تهاجم نرم فرهنگی دشمن و تحقق اهداف سند تحول بنیادین در حوزه تربیتی است.

وی در ادامه فرهنگ مهدویت را  پیام آور بیداری و آگاهی و زمینه ساز درک فرهنگ دینی برشمرد و گفت :  بی تردید جامعه ای که به آینده اعتقاد دارد و بر آن باور است که عصری فرا خواهد رسید که متفاوت از وضع موجود بوده ، می تواند زندگی امروز خود را نیز بر اساس الگویی کامل بسازد.

کریمی فر در ادامه به تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و بنیاد  مهدویت اشاره کرد و گفت : آموزش ترویج فرهنگ مهدویت به صورت تخصصی یکی از برنامه هایی است که در آموزش و پرورش دنبال می شود.

وی در ادامه به نقش ترویج  فرهنگ مهدویت به دانش آموزان اشاره کرد و افزود :  جامعة فردا تشکیل یافته از دانش آموزان امروز است و اگردانش آموزان  مهدوی باشند و آینده ای روشن و مشخص را با برنامه ریزی دقیق امور مبلغین و اساتید مهدوی و اولیای مدرسه برای خود ترسیم نمایند، می توانند فردا، به عنوان عضوی از جامعه مهدوی به ساختن جامعه آرمانی بپردازند و از جمله زمینه سازان ظهور محسوب شوند . 

کریمی فر در ادامه  خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موارد برای یک فرد شیعه در برابر امام عصر خود، احساس دلدادگی، شیدایی، محبت و دوست داشتن اوست و این مورد بی گمان از برجسته‌ترین آثار معرفت امام، و محبت به آن وجود مقدس است. حال به هر میزان این شناخت بیشتر باشد، محبت نیز بیشتر خواهد بود، و هر قدر محبت به امام عصر بیشتر باشد، نشان از تقرّب به ذات اقدس الهی است و این والاترین کمال است.

ترویج فرهنگ مهدویت در مدارس ، می تواند دانش آموزان رادر برابر تهاجم نرم فرهنگی بیمه کند

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author