تربيت از خانواده آغاز و در مدرسه به كمال مي رسد

تربيت از خانواده آغاز و در مدرسه به كمال مي رسد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی، شهریار فولادوند در جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان استان در سالن جلسات اداره کل گفت: اگر به دنبال جامعه ای پویا و با نشاط هستیم و می خواهیم کشوری را از فساد مبرا کنیم، بایستی سه عنصر پدر، مادر و معلم کلیدی ترین نقش ها را در آن جامعه عهده دار باشند.

وی فرایند تربیت را یک فرایند پیچیده و تخصصی عنوان کرد و گفت : تربیت فرزندان بایستی از خانواده آغاز شود و در مدرسه به کمال برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی، با اشاره به اینکه درآستانه هفته پیوند هستیم، خواستار تعامل بیشتر خانواده با مدرسه شد و از برنامه هایی که در این راستا در نظر گرفته شده است نام برد.

 فولادوند با تاكيد بر اجراي طرح نظام متمركز آموزش خانواده گفت : این طرح به صورت آزمایشی در 20 درصد مناطق آموزشی اجرا خواهد شد. وي افزود : در صورت موفقیت آمیز بودن طرح مذکور، سال آینده در تمامی مناطقی که دارای مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده هستند این طرح اجرا  خواهد شد.

مديركل آموزش و پرورش استان مركزي افزود : این طرح که به تصویب شورای انجمن اولیا و مربیان استان نیز رسیده ، بیشتر به تقویت و ارائه آموزش هدفدار و با کیفیت به  خانواده ها با شیوه ای جدید پرداخته است.

تربيت از خانواده آغاز و در مدرسه به كمال مي رسد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی، شهریار فولادوند در جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان استان در سالن جلسات اداره کل گفت: اگر به دنبال جامعه ای پویا و با نشاط هستیم و می خواهیم کشوری را از فساد مبرا کنیم، بایستی سه عنصر پدر، مادر و معلم کلیدی ترین نقش ها را در آن جامعه عهده دار باشند.

وی فرایند تربیت را یک فرایند پیچیده و تخصصی عنوان کرد و گفت : تربیت فرزندان بایستی از خانواده آغاز شود و در مدرسه به کمال برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی، با اشاره به اینکه درآستانه هفته پیوند هستیم، خواستار تعامل بیشتر خانواده با مدرسه شد و از برنامه هایی که در این راستا در نظر گرفته شده است نام برد.

 فولادوند با تاكيد بر اجراي طرح نظام متمركز آموزش خانواده گفت : این طرح به صورت آزمایشی در 20 درصد مناطق آموزشی اجرا خواهد شد. وي افزود : در صورت موفقیت آمیز بودن طرح مذکور، سال آینده در تمامی مناطقی که دارای مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده هستند این طرح اجرا  خواهد شد.

مديركل آموزش و پرورش استان مركزي افزود : این طرح که به تصویب شورای انجمن اولیا و مربیان استان نیز رسیده ، بیشتر به تقویت و ارائه آموزش هدفدار و با کیفیت به  خانواده ها با شیوه ای جدید پرداخته است.

تربيت از خانواده آغاز و در مدرسه به كمال مي رسد

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author