تدوین سند مشارکت در آموزش و پرورش برای موسسات خیریه

تدوین سند مشارکت در آموزش و پرورش برای موسسات خیریه

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان كردستان ، نور علي عباسپوردر نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری دوره آموزشی سه روزه ویژه کارشناس مسئولان شوراهای آموزش و پرورش استان ها از 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه در سنندج خبر داد و اظهاركرد : کسب عنوان شوراهای فعال و مورد توجه کشوری توسط شورای آموزش و پرورش استان موجب شد که کردستان را برای برگزاری این دوره آموزشی انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه بازنگری و اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از برنامه های مهم شورای آموزش و پرورش وزارت می باشد؛ تصريح كرد : طی ۲۰ سال گذشته قانون شوراها تغییر نکرده است و در حال حاضر ضرورت دارد که قوانین آن بازنگری و اصلاح شود و در این راستا نشست هایی با مرکز پژوهش مجلس برگزار کرده ایم .

عباسپور با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت و وزارت آموزش و پرورش تفویض اختیار و عدم تمرکز می باشد؛ اظهار داشت: باید متناسب با شرایط و نیاز استان ها و شهرستان ها تصمیمات اتخاذ شود و شورای آموزش و پرورش بیش ترین قابلیت و ظرفیت در این زمینه دارد .

وی عملکرد اغلب شوراهای آموزش و پرورش استان ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ارتباط و تعامل مستمر و نزدیک با وزارت کشور و تشکیل شورای راهبردی، عملکرد شوراهای آموزش و پرورش را به صورت مداوم و مرتب به وزارت کشور گزارش می کنیم.

عباسپور از تدوین سند مشارکت درآموزش و پرورش خبر داد و با بیان اینکه بسیاری از موسسات و افراد خیر هستندکه علاقمندند در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنند؛ اما ضوابط و قوانین دست و پا گیر مانع از ورود آنان به آموزش و پرورش می شود؛ گفت: در این سند نحوه مشارکت و سرمایه گذاری موسسات بزرگ خیریه و افراد خیر مشخص شده است.

تدوین سند مشارکت در آموزش و پرورش برای موسسات خیریه

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان كردستان ، نور علي عباسپوردر نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری دوره آموزشی سه روزه ویژه کارشناس مسئولان شوراهای آموزش و پرورش استان ها از 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه در سنندج خبر داد و اظهاركرد : کسب عنوان شوراهای فعال و مورد توجه کشوری توسط شورای آموزش و پرورش استان موجب شد که کردستان را برای برگزاری این دوره آموزشی انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه بازنگری و اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از برنامه های مهم شورای آموزش و پرورش وزارت می باشد؛ تصريح كرد : طی ۲۰ سال گذشته قانون شوراها تغییر نکرده است و در حال حاضر ضرورت دارد که قوانین آن بازنگری و اصلاح شود و در این راستا نشست هایی با مرکز پژوهش مجلس برگزار کرده ایم .

عباسپور با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت و وزارت آموزش و پرورش تفویض اختیار و عدم تمرکز می باشد؛ اظهار داشت: باید متناسب با شرایط و نیاز استان ها و شهرستان ها تصمیمات اتخاذ شود و شورای آموزش و پرورش بیش ترین قابلیت و ظرفیت در این زمینه دارد .

وی عملکرد اغلب شوراهای آموزش و پرورش استان ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ارتباط و تعامل مستمر و نزدیک با وزارت کشور و تشکیل شورای راهبردی، عملکرد شوراهای آموزش و پرورش را به صورت مداوم و مرتب به وزارت کشور گزارش می کنیم.

عباسپور از تدوین سند مشارکت درآموزش و پرورش خبر داد و با بیان اینکه بسیاری از موسسات و افراد خیر هستندکه علاقمندند در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنند؛ اما ضوابط و قوانین دست و پا گیر مانع از ورود آنان به آموزش و پرورش می شود؛ گفت: در این سند نحوه مشارکت و سرمایه گذاری موسسات بزرگ خیریه و افراد خیر مشخص شده است.

تدوین سند مشارکت در آموزش و پرورش برای موسسات خیریه

خرید بک لینک

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author