تدوين نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان

تدوين نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حسن حسینی در پاسخ به این پرسش « چرا روند صدور احکام ارتقای شغلی معلمان (خبره و عالی) متوقف شده است؟» اظهار كرد: هیچ فردی از ارتقای شغلی محروم نمانده است. در طرح رتبه‌بندی که از ابتدای مهر سال 94 اجرا شد شاهد طبقه‌بندی فرهنگیان در رتبه‌های پایه حرفه‌ای، ارشد حرفه‌ای، خبره حرفه‌ای و عالی حرفه‌ای هستیم.

وی افزود: مشمولان رتبه پایه حرفه‌ای از 15 درصد افزایش امتیاز حق شغل، ارشد حرفه‌ای 25 درصد، خبره حرفه‌ای 35 درصد و عالی حرفه‌ای 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: فردی که در رتبه پایه حرفه‌ای قرار دارد اگر بخواهد به رتبه ارشد حرفه‌ای و پس از آن خبره و عالی وارد شود باید بتواند شاخص‌های تعریف شده که شورای توسعه مدیریت تعیین کرده را کسب کند.

حسینی عنوان کرد:‌ نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان در آینده‌ای نزدیک تعریف خواهد شد و فرد باید بتواند امتیازهای لازم را کسب کند تا به رتبه‌های بالاتر یعنی خبره و عالی دست یابد و در این رابطه منتظر ابلاغ نظام سنجش صلاحیت‌ها هستیم.

وی گفت:‌ رتبه‌های ارشد، خبره و عالی در نظام رتبه‌بندی تعریف شده است و افرادی که بتوانند امتیازهای لازم را کسب کنند این حکم برایشان صادر می‌شود

تدوين نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حسن حسینی در پاسخ به این پرسش « چرا روند صدور احکام ارتقای شغلی معلمان (خبره و عالی) متوقف شده است؟» اظهار كرد: هیچ فردی از ارتقای شغلی محروم نمانده است. در طرح رتبه‌بندی که از ابتدای مهر سال 94 اجرا شد شاهد طبقه‌بندی فرهنگیان در رتبه‌های پایه حرفه‌ای، ارشد حرفه‌ای، خبره حرفه‌ای و عالی حرفه‌ای هستیم.

وی افزود: مشمولان رتبه پایه حرفه‌ای از 15 درصد افزایش امتیاز حق شغل، ارشد حرفه‌ای 25 درصد، خبره حرفه‌ای 35 درصد و عالی حرفه‌ای 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: فردی که در رتبه پایه حرفه‌ای قرار دارد اگر بخواهد به رتبه ارشد حرفه‌ای و پس از آن خبره و عالی وارد شود باید بتواند شاخص‌های تعریف شده که شورای توسعه مدیریت تعیین کرده را کسب کند.

حسینی عنوان کرد:‌ نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان در آینده‌ای نزدیک تعریف خواهد شد و فرد باید بتواند امتیازهای لازم را کسب کند تا به رتبه‌های بالاتر یعنی خبره و عالی دست یابد و در این رابطه منتظر ابلاغ نظام سنجش صلاحیت‌ها هستیم.

وی گفت:‌ رتبه‌های ارشد، خبره و عالی در نظام رتبه‌بندی تعریف شده است و افرادی که بتوانند امتیازهای لازم را کسب کنند این حکم برایشان صادر می‌شود

تدوين نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان

بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author