تحصيل 8 هزار و 534 دانش آموز در هنرستان هاي استان

تحصيل 8 هزار و 534 دانش آموز در هنرستان هاي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل استان زنجان ، مرتضي تمجيدي گفت : توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش ، در راستاي سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و به منظور تربيت نيروي انساني ماهر مطابق با نياز جامعه انجام مي پذيرد.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به توسعه رشته هاي فني و حرفه اي در مناطق و نواحي استان گفت : تلاش مي شود تا در توسعه اين رشته ها به علايق دانش آموزان ، بازار كار و نياز جامعه در تمامي بخش ها توجه شود.

تمجيدي با اشاره به فعاليت91 آموزشگاه فني و حرفه اي و كاردانش در سطح استان افزود : در مجموع  8 هزار و 534 هنرجو (دانش آموز) در هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش استان مشغول تحصيل هستند  .

تحصيل 8 هزار و 534 دانش آموز در هنرستان هاي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل استان زنجان ، مرتضي تمجيدي گفت : توسعه هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش ، در راستاي سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و به منظور تربيت نيروي انساني ماهر مطابق با نياز جامعه انجام مي پذيرد.

مديركل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به توسعه رشته هاي فني و حرفه اي در مناطق و نواحي استان گفت : تلاش مي شود تا در توسعه اين رشته ها به علايق دانش آموزان ، بازار كار و نياز جامعه در تمامي بخش ها توجه شود.

تمجيدي با اشاره به فعاليت91 آموزشگاه فني و حرفه اي و كاردانش در سطح استان افزود : در مجموع  8 هزار و 534 هنرجو (دانش آموز) در هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش استان مشغول تحصيل هستند  .

تحصيل 8 هزار و 534 دانش آموز در هنرستان هاي استان

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author