تجلیل از معلمی که با اهدا کلیه به دانش آموز خود زندگی بخشید

تجلیل از معلمی که با اهدا کلیه به دانش آموز خود زندگی بخشید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر، سعید حاجی زاده معلم فداکار و نوع دوست شهرستان جم وقتی مشاهده می کند یکی از دانش آموزانش با مشکل کلیوی رو به رو است و مرتب دیالیز می شود و با نگرانی و استرس در کلاس حاضر می شود، با تقدیم یکی از کلیه های خود سلامتی و نشاط را به این طفل معصوم و خانواده اش اهدا مي كند.

تجلیل از معلمی که با اهدا کلیه به دانش آموز خود زندگی بخشید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر، سعید حاجی زاده معلم فداکار و نوع دوست شهرستان جم وقتی مشاهده می کند یکی از دانش آموزانش با مشکل کلیوی رو به رو است و مرتب دیالیز می شود و با نگرانی و استرس در کلاس حاضر می شود، با تقدیم یکی از کلیه های خود سلامتی و نشاط را به این طفل معصوم و خانواده اش اهدا مي كند.

تجلیل از معلمی که با اهدا کلیه به دانش آموز خود زندگی بخشید

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author