تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است

تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، حمیدرضا کفاش در مراسم بزرگداشت محمدکاظم کول آبادی جانباز دفاع مقدس اظهاركرد: بزرگداشت شهیدان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان رسم بسیار خوبی است که انسان های شریف و بزرگ به اجرای آن توفیق پیدا می کنند.

وی افزود: تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است. مقام معظم رهبری در آستانه بزرگداشت شهدای امور تربیتی در همین خصوص فرمودند”در تجلیل از این افراد تکلیفی عمل نکنید. در این جلسات باید ویژگیهای این عزیزان تشریح شود تا رواج پیدا کند” من میدانم در شهر نیشابور موضوع شهید پژوهی این روزها رونق خوبی پیدا کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در خصوص امر شهیدپژوهی افزود: ما اگر نام و یاد شهدا و بزرگانمان را ترویج کنیم خطاهای انسانی به حداقل خواهد رسید لذا این گونه مراسم از زیباترین نمادهای حق شناسی و شکر نعمت است که نعمتمان را افزون خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی ویژگی های این جانباز خبرنگار اظهاركرد: برادر عزیزم آقای کول آبادی ویژگی های فراوانی دارد که شما بهتر از من می شناسید ولی باید آن را ذکر کنیم حضور 60 ماهه در جبهه جنگ زمانی که حضرت امام فریاد می زدند” هل من ناصر ینصرنی” کار کوچکی است. فرزند جانباز بزرگ کردن کار کوچکی نیست و در کنار این ویژگیها تواضع و فروتنی و طلبکار نبودن از نظام هم ارزش است و باید تجلیل شود

تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، حمیدرضا کفاش در مراسم بزرگداشت محمدکاظم کول آبادی جانباز دفاع مقدس اظهاركرد: بزرگداشت شهیدان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان رسم بسیار خوبی است که انسان های شریف و بزرگ به اجرای آن توفیق پیدا می کنند.

وی افزود: تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است. مقام معظم رهبری در آستانه بزرگداشت شهدای امور تربیتی در همین خصوص فرمودند”در تجلیل از این افراد تکلیفی عمل نکنید. در این جلسات باید ویژگیهای این عزیزان تشریح شود تا رواج پیدا کند” من میدانم در شهر نیشابور موضوع شهید پژوهی این روزها رونق خوبی پیدا کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در خصوص امر شهیدپژوهی افزود: ما اگر نام و یاد شهدا و بزرگانمان را ترویج کنیم خطاهای انسانی به حداقل خواهد رسید لذا این گونه مراسم از زیباترین نمادهای حق شناسی و شکر نعمت است که نعمتمان را افزون خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی ویژگی های این جانباز خبرنگار اظهاركرد: برادر عزیزم آقای کول آبادی ویژگی های فراوانی دارد که شما بهتر از من می شناسید ولی باید آن را ذکر کنیم حضور 60 ماهه در جبهه جنگ زمانی که حضرت امام فریاد می زدند” هل من ناصر ینصرنی” کار کوچکی است. فرزند جانباز بزرگ کردن کار کوچکی نیست و در کنار این ویژگیها تواضع و فروتنی و طلبکار نبودن از نظام هم ارزش است و باید تجلیل شود

تجلیل از شهدا در واقع تجلیل از حقیقت و حقانیت است

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author