تجليل از عملكرد وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس

تجليل از عملكرد وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، در آخرين جلسه شوراي سياست گذاري راهيان نور در سال94، سرلشگر سيدحسن آقايي فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اهداي لوح سپاس از خدمات وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس و مشاركت فعال در اعزام دانش آموزان به مناطق عملياتي و گسترش حركت عظيم فرهنگي تربيتي راهيان نور تجليل كرد.

گفتني است؛ لوح سپاس به حميدرضا كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش نماينده تام الاختيار وزارت آموزش و پرورش درستاد مركزي راهيان نور تقديم شد.

تجليل از عملكرد وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، در آخرين جلسه شوراي سياست گذاري راهيان نور در سال94، سرلشگر سيدحسن آقايي فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اهداي لوح سپاس از خدمات وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس و مشاركت فعال در اعزام دانش آموزان به مناطق عملياتي و گسترش حركت عظيم فرهنگي تربيتي راهيان نور تجليل كرد.

گفتني است؛ لوح سپاس به حميدرضا كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش نماينده تام الاختيار وزارت آموزش و پرورش درستاد مركزي راهيان نور تقديم شد.

تجليل از عملكرد وزارت آموزش و پرورش در ترويج فرهنگ والاي دفاع مقدس

بک لینک رنک 8

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author